Nejnovější zprávy: Zlín dětem nabídne trochu jiný cirkus V Uherskohradišťské nemocnici se letos narodilo už 560 dětí

Společnost

Vyhlídku Cyrilka na Pustevnách čekají opravy

Zlínský kraj také letos přispěje na revitalizaci Pusteven částkou půl milionu korun.


Autor: pinterest

Na základě Memoranda o spolupráci mezi Zlínským a Moravskoslezským krajem a obcemi Prostřední Bečva a Trojanovice, uzavřeným v loňském roce, byl založen Fond Pustevny. V něm jsou shromažďovány finanční prostředky určené na realizaci aktivit směřujících k rozvoji lokality Pustevny-Radhošť, v souladu se zpracovanou Architektonickou studií a Manuálem veřejného prostranství, které pořídily oba kraje. Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj se zavázaly každoročně do fondu přispět částkou 500 tisíc korun. Poskytnutí dotace v této výši pro letošní rok již projednali krajští radní a doporučili krajskému zastupitelstvu tuto dotaci schválit. Dotace bude využita při realizaci projektu "Revitalizace Pusteven 2021“.

„V rámci tohoto projektu bude realizován architektonický workshop na téma revitalizace centra Pusteven a také geodetické zaměření, které je pro něj potřebné. Dále bude pořízen jednotný mobiliář, konkrétně odpadkové koše, a uhrazeny osobní výdaje na projektového manažera, jenž bude koordinovat realizaci projektů a řešení problémů, s nimiž se oblast Pusteven potýká. Součástí projektu bude také pořízení a montáž svodidel a mobiliáře na Knížecí cestě mezi Ráztokou a Pustevnami či oprava vyhlídky Cyrilka,“ sdělil náměstek hejtmana Lubomír Traub, který má ve své gesci oblast cestovního ruchu.