Nejnovější zprávy: ​Večerní lampionové prohlídky Zoo Zlín a zámku Lešná ​U Bzence byla zahájena stavba dalšího úseku D55, který přiblíží Zlínský kraj k Vídni

Policie & Hasiči

​Vsetín má po letech tabulkový počet strážníků

Městská policie Vsetín (MP) má po mnoha letech plný stav strážníků. Hlavní náplní jejich práce je dohlížet nad veřejným pořádkem. Během roku řeší řádově tisíce přestupků.


Autor: Město Vsetín

V uplynulých šesti letech měla vsetínská městská policie neustálý podstav. To se změnilo teprve nedávno, kdy se jejich počet dostal na tabulkových 24 strážníků v přímém výkonu služby, které doplňují ředitel a jeho zástupce. „Podstav způsobil částečně tehdejší nezájem o toto povolání, částečně pak nikoli jednoduché přijímací podmínky, které uchazeči o pozici strážníka museli splnit, především fyzické a psychické testy,“ uvedl ředitel MP Patrik Pecina s tím, že v současné době jsou obsazeny čtyři směny po šesti lidech.

Tabulkových hodnot dosáhl stav strážníků v době koronavirové pandemie. Zvýšení zájmu podle Peciny způsobil i fakt, že práce u městské policie přináší určitou jistotu zaměstnání. „Někteří noví strážníci právě v této době ukončili podnikání či přišli o práci kvůli uzavření provozoven,“ vysvětlil Pecina, který musel i řadu uchazečů odmítnout. Některým totiž chybělo potřebné vzdělání, kterým je maturita, jiní během pohovoru ani vlastně nevěděli, co od práce strážníka očekávají.

„Nyní další strážníky nehledáme. Výhledově však někteří zamíří na odpočinek, takže budeme stav průběžně doplňovat,“ řekl dále ředitel MP.

A jaký byl rok 2020 z pohledu městské policie? Podle výroční zprávy, kterou Patrik Pecina představil i zastupitelstvu, klesl loni počet krádeží, a to o více než polovinu z 329 v roce 2019 na 154 v roce 2020. Tento stav ale nebyl způsoben zlepšením morálky, ale spíše restriktivními opatřeními, jako byla omezená doba pobytu venku, omezený počet lidí v obchodech a podobně.

Zvýšil se naopak počet přestupků v dopravě, a to z 2 861 v roce 2019 na 3 469 v loňském roce. Nejvyšší počet dopravních přestupků řešili strážníci na Smetanově ulici a na Dolním náměstí, kde řidiči stále nerespektují zákaz zastavení, bylo jich 853, respektive 578. „Některé přestupky byly řešeny domluvou, u opakovaných hříšníků však nastupovaly pokuty. Samozřejmě záleželo i na chování řidiče při řešení přestupku strážníkem,“ doplnil Patrik Pecina.

V současné době, kdy se náš život vrací do normálu, se podle jeho informací situace vrací do normálu i v oblasti páchání přestupků. Přibývá tak případů krádeží, narušování veřejného pořádku a občanského soužití.