Nejnovější zprávy: Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030 Ostrožská jezera lákají k rekreaci a koupání. Jsou ale zdrojem pitné vody

Společnost

Zlín znovu reguluje hazard novou vyhláškou

Zlín zavádí nová pravidla pro regulaci hazardu. Díky nové vyhlášce se ve městě dlouhodobě snižuje počet podniků provozujících hazard.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

Dosud platná vyhláška č.8/2017 omezila ve městě počet provozoven s regulovanými hazardními hrami z 65 na 46 míst. Zatímco v roce 2018 se ze 46 míst využívalo pouze 26, v roce 2022 to bylo už jen 15, a k 1. lednu 2024 se počet snížil na 11. Trh s hazardními hrami v kamenných provozovnách se tak výrazně zredukoval a hráči se přesunuli do internetového prostředí.

„Nová vyhláška na tento vývoj reaguje a dále redukuje počet míst s povoleným provozem hazardních her. Aktuálně zůstává na území města Zlína jedenáct míst, na kterých se provozuje hazard,“ uvedl primátor Jiří Korec s tím, že vyhláška zároveň vymezuje herní místa jednodušším a jasnějším způsobem, a to jako budovy. „Dosud platná vyhláška byla specifická v tom, že vymezovala místa s umožněným provozem hazardních her jako konkrétní provozovny, což bylo v kontextu obdobných vyhlášek jiných měst nestandardní a způsobovalo to komplikace se slovním vymezením umístění provozoven v rámci budov. Potíže byly také v souvislosti s následnými změnami názvů hazardních podniků.“

Aby nedošlo k případnému narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu, počet míst určených k hazardu se může navýšit ze současných jedenácti maximálně na patnáct. „Tento počet představuje nový snížený strop míst s provozem hazardu na území Zlína, a je tak dalším významným krokem v rámci strategie jejich postupného snižování,“ zdůraznil primátor Jiří Korec.

Nová pravidla akceptují historicky dlouhodobě prosazovanou a dodržovanou zásadu, že regulované hazardní hry se nebudou povolovat v centrální části města, jejíž hranici tvoří podélné osy ulic, respektive části ulic Dlouhá, Gahurova, Osvoboditelů, Štefánikova, Vodní a Zarámí.

Umožnění provozu regulovaných hazardních her na určitém místě prostřednictvím vyhlášky neznamená automatický nárok na jejich provozování, jedná se pouze o jeden z jeho základních předpokladů. K vlastnímu zahájení provozu regulovaných her je třeba splnit řadu dalších zákonných podmínek stanovených především zákonem o hazardních hrách. Zejména se nesmí jednat o školu a školské zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnické zařízení poskytující ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, prostor sloužící církvi, náboženské společnosti nebo zařízení složky integrovaného záchranného systému.