Nejnovější zprávy: Zlín miluje letní kino. Promítat se bude hned na semi místech Masters of Rock ve Vizovicích slaví už 20 let

Byznys

ŽENY V BYZNYSU: advokátka Natálie Kuňáková

Před prvním soudním jednáním si zlínská advokátka Natálie Kuňáková natočila video, kde popisuje sama sobě vlastní pocity, mluví o tom, jak se bojí a že je nervózní. Teď s odstupem několika let se na video dívá s úsměvem a vidí obrovský pokrok a zlepšení v tom, co dělá. Utvrzuje ji to v přesvědčení, že svoji práci dělá dobře a má to smysl.


Autor: archiv Natálie Kuňákové

1. Jak jsem se dostala k myšlence začít podnikat?

V podnikání jsem viděla možnost velkého výdělku, časové svobody a flexibility. Profese advokáta je velmi specifické podnikání, které má tak jako každé podnikání řadu úskalí. Jako samostatná advokátka jsem OSVČ a přitom mohu trvale spolupracovat s jednou společností, aniž by se jednalo o tzv. „Švarc systém“. Naopak u advokacie je běžné a žádoucí, aby samostatný advokát, pokud se rozhodne k trvalé spolupráci, spolupracoval pouze s jedním advokátem nebo jednou společností. V mém případě trvale spolupracuji s Advokátní kanceláří Petráš Rezek s. r. o.

2. Jaká byla moje motivace k založení vlastního byznysu?

Motivací pro mě byla touha po určité samostatnosti a možnosti řídit si svou práci s klienty podle vlastních hodnot a přesvědčení. Představa byla taková, že si budu moct dělat, co chci, řídit si čas přesně podle sebe a když se mi nebude chtít pracovat, tak pracovat zkrátka nebudu. Realita je ovšem jiná. Moje práce je z velké části ohraničena soudními lhůtami, které se striktně musí dodržovat, a také urgentními potřebami klientů. Když klient např. v pátek večer řeší, že mu druhý rodič nepředal dítě, a neví, co má dělat, tak samozřejmě musím reagovat rychle a věc řešit. Nemůžu čekat, až mi skončí moje čtrnáctidenní dovolená.

3. Jaké byly moje začátky?

Všechno je jednou poprvé. První přednáška pro veřejnost, první jednání s klientem, první soud nebo první prohra. Ráda přijímám i těžké výzvy a o to větší radost mám, když je posléze překonám.

4. Který moment při budování mého podnikání přinesl největší krizi?

Občas se stává, že se například setká více složitějších případů najednou a na vás tlačí různé lhůty a nervózní klienti. Takové situace nejsou jednoduché, zvlášť když se jedná o vyhrocené případy, kde se střetávají emoce, postoje klienta a protistrany. Některé případy si beru příliš osobně a přemýšlím nad nimi a jejich řešením dnem i nocí, což není dobře. Není divu, že mnozí advokáti ukončují kariéru z důvodu psychické krize.

5. Co mě motivovalo, abych pokračovala?

Uklidňuji se tím, že každý případ a problém se nakonec vždy vyřešil. Dále mi pomáhá si uvědomit, že za rok budu řešit zase úplně jiné věci a na daný problém si buď vůbec nevzpomenu, nebo na něj budu vzpomínat jako na něco, co jsem zvládla. Navíc jsem nastavená tak, že se nevzdávám lehce. Velkou motivací jsou mi také vždy lidé kolem mě – kolegové, přátelé a blízká rodina.

6. Kdo byl pro mne inspirací?

Inspirativních lidí je pro mě celá řada. Obecně mě inspirují zajímaví lidé, se kterými se nejen díky své práci setkávám. Velký obdiv si podle mě zaslouží ženy, které jsou úspěšné v tom, co dělají a co je naplňuje. Pokud ještě vedle toho dokázaly současně založit šťastnou a spokojenou rodinu, považuji tyto ženy za velmi úspěšné a inspirativní.

7. Jakou radu bych dala ženám, které teprve začínají s podnikáním nebo o tom přemýšlejí?

Jděte do toho! Pokud máte podnikatelský plán, který považujete za smysluplný, neváhejte. Věřte si a nenechte se omezovat předsudky a stereotypy. Nebojte se prosadit a vyjádřit své nápady a myšlenky. Mějte velké cíle. Každý má své jedinečné schopnosti a perspektivy, které mohou přinést do podnikání jedinečnost. Důležité je být odvážný a vytrvalý, naslouchat své intuici a věřit ve své schopnosti. Dále doporučuji se obklopit lidmi s obdobnými zájmy, ženami podnikatelkami, které už třeba dosáhly toho, čeho chcete dosáhnout i vy. Mně v tomto směru pomohl např. Klub podnikatelek ze Zlínska.

8. Jaká je moje dlouhodobá vize v mém podnikání?

Moje vize spočívá v budování trvalých a důvěryhodných vztahů s klienty a poskytování právních služeb, které jsou šité na míru každému konkrétnímu klientovi. V osobní rovině je mojí vizí rozvíjet a rozšiřovat své profesní dovednosti a sledovat aktuální trendy a vývoj v oblasti práva. Již několik let se věnuji umělé inteligenci a právu, přičemž za poslední rok zažila umělá inteligence obrovský boom a já jsem mohla své vědomosti konečně uplatnit i v praxi. Dlouhodobá vize je pracovat na praktickém využití AI v advokacii a s tím spojeném zkvalitnění a zefektivnění práce.

9. Jakou největší výzvu jsem překonala?

Už během studií jsem zaznamenala soutěž Právník roku a považovala jsem ji za absolutní vrchol právnické kariéry. Snila jsem o tom, že jestli budu jako právník úspěšná, třeba se mi v této soutěži podaří někdy umístit. Vůbec mě však nenapadlo, že se mi to podaří velmi brzy. V soutěži Právník roku jsem získala ocenění v roce 2023 za 3. místo v kategorii Talent roku, což je speciální kategorie pro mladé právníky. Nyní tedy ocenění nevnímám jako můj vrchol právnické kariéry, ale spíše jako slibný začátek.

10. Jak se mi daří skloubit podnikatelské starosti s rodinou?

Skloubení podnikatelských starostí s rodinným životem je pro mě výzvou, ale zároveň i prioritou. Část své pozornosti věnuji plánování, abych si dokázala vyvážit pracovní povinnosti s časem stráveným s rodinou. Podle mého názoru je důležité najít si i čas sama pro sebe, na péči o vlastní zdraví, pohodu a zábavu. Zároveň je důležité mít partnera, který mě podporuje a má pro náročnou kariéru pochopení, což já naštěstí mám.

11. Co bych si přála vědět, když jsem začínala?

Když jsem začínala, přála bych si vědět, jak důležité je budovat silné profesní vztahy, a to nejen osobní vztahy, ale i vztahy na sociálních sítích. Též bych si přála vědět, že v každé výzvě, které jsem čelila, je také příležitost k učení a růstu a že je důležité mít trpělivost a vytrvalost při dosahování svých cílů. Zároveň jsem naivně očekávala, že až vystuduji práva, budu hned vydělávat velké peníze, což se nestalo. Někdo by měl studentům uvažujícím o právech vysvětlit, že to není obor, kde má člověk hned po škole „easy money“.

12. Jak se snažím rozvíjet a zdokonalovat?

Profese advokáta v kombinaci s dynamicky se rozvíjejícím právním prostředí v době, kdy vidíte, jakým způsobem pracuje AI, vás neustále nutí učit se novým věcem. Já jsem velmi zvídavý člověk, takže neustále čtu a studuji novinky z oblasti práva. Také udržuji kontakt s lidmi, kteří se chtějí rozvíjet podobně jako já. Vhodným prostředkem pro sledování novinek je pro mě sociální síť LinkedIn, kde pořád objevuji nové, zajímavé a inspirativní lidi. Sama se snažím zde pravidelně přispívat.

13. Kde vidím budoucnost svého podnikání?

Jsem přesvědčena, že advokacii neopustím. Vidím budoucnost své profese jako advokátky silně propojenou s rozvojem a využitím umělé inteligence v oblasti práva. Věřím, že AI může přinést revoluci v poskytování právních služeb. Nicméně zastávám názor, že osobní kontakt a porozumění klientovi zůstává nadále důležitý a klíčový.

14. Na co jsem nejvíc hrdá v rámci svého podnikání?

Jsem hrdá na veškeré své úspěšné případy, které se mi podařilo vyřešit ke spokojenosti klientů. Jsem hrdá na všechny přednášky pro veřejnost, které jsem zvládla odprezentovat. Jsem hrdá, že v advokátní kanceláři mohu vést tým lidí, který se neustále rozrůstá o další skvělé osobnosti. Za zmínku také určitě stojí již zmíněný úspěch v soutěži Právník roku.