Nejnovější zprávy: ​Kraj připravuje 5G sítě a chce do regionu přilákat špičkové IT specialisty ​Mikuláš pro seniory ve Vsetíně bude letos pod okny domovů

Aktuálně

Slavičín dá použitým věcem druhou šanci. Zprovozní Cirkulu

Ve Slavičíně obnovují sběrný dvůr u kotelny na Malém Poli. Z nevyužívaného sektoru kotelny vznikne sklad druhotně upotřebitelných předmětů z domácností – tak zvané re-use centrum.


Autor: Město Slavičín

Re-use centrum vznikne stavebními úpravami bývalé uhelné deponie v kotelně, která nově plně využívá biomasu – dřevní štěpku. Součástí investice je i demolice přístavby, která sloužila jako násypník na uhlí. Demoliční suť odborná firma rozdrtí a dále využije na vyrovnání podlahy v interiéru budoucího skladu.

Rekonstrukci Slavičín pojal ekologicky, nicméně hlavním smyslem je snížit množství objemného odpadu, který město jinak vozí k uložení na skládku a je čím dál více zpoplatňován. Mnoho předmětů je vyhazováno zbytečně a někomu dalšímu mohou ještě posloužit.

V současnosti město připravuje také druhou etapu rekonstrukce, která se bude týkat vnějšího prostoru sběrného dvora. Cílem je zvýšit jeho kapacitu a upravit jej do moderní podoby. Celý provoz by měl být postupně digitalizován, lépe evidován a snímán kamerami. Do sběrného dvora totiž může být uložen pouze odpad vyprodukovaný fyzickými osobami s trvalým bydlištěm ve Slavičíně (tzn. včetně Hrádku, Divnic a Nevšové). Ostatní odpad, tedy ten, který vyprodukují podnikatelé, nebo občané jiných obcí, musí být zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. Podnikatelé si musí vše samostatně uhradit v rámci smluvní spolupráce s odpadovou společností, občané jiných obcí pak musí svůj objemný odpad zlikvidovat dle pravidel těchto obcí.

Celkové náklady na demolici jsou zhruba 0,25 mil. korun, následný projekt rekonstrukce je vyčíslen na 2,6 mil. korun z čehož evropská dotace pokryje 1,4 mil. korun. Součástí projektu jsou i další opatření ke snižování produkce směsného komunálního odpadu ve městě.

A jak se nové odpadové centrum bude jmenovat? Název Cirkula symbolizuje hlavní princip centra aby věci určené k vyhození cirkulovaly k novým majitelům. (TZ)