Nejnovější zprávy: ​Noční stopa Valachy letos přinese dvě nové trasy ​Parkovací dům v Kroměříži zahájí provoz 14. února

Společnost

Slavičínští zastupitelé schválili rozšíření plochy městských lesů

Zastupitelé Slavičína chtějí odkoupit dva hektary lesa u jednoho z nějvětších sídlišť ve městě. Plánují tam vytvořit odpočinkovou zónu s herními prvky nebo trailovou trasou.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

Odkup lesíku, kterému říkají Slavičané lidově Remízek, schválilo zastupitelstvo města Slavičína na svém posledním zasedání. Radní a zastupitelé při rozhodování, zda akceptují nabídku ke koupi, přihlíželi k několika faktorům. „Jedná se o rekreační zónu našeho největšího sídliště, jde o ucelený les s dobrý přístupem pro budoucí hospodářské využití a také významná dominanta utvářející ráz krajiny při příjezdu do města od Vlachovic,“ uvedl starosta města Tomáš Chmela s tím, že v těsné blízkosti plochy běží výstavba nových rodinných domků, kde jistě zanedlouho budou vyrůstat děti. „Utvoříme tedy předpoklady pro další rozvoj zelené oddychové zóny, a to s možností přípravy nejrůznějších dotačních projektů,“ dodal Chmela.

Nabízí se například možnost umístění lesních herních prvků nebo využití pro lesní trailové stezky. Zhruba dvouhektarový lesík přímo navazuje na nově budovanou lokalitu s rodinnými domy, která směřuje k ulici Obchodní ve středu sídliště.

Lesík roste v místech, které patřívaly dříve rodině Wichterlů. V poválečných dobách tento prostor několik let využívala armáda a přibližně v šedesátých letech minulého století zde byl rozšířen les.


Právě v této době začalo vznikat největší slavičínské sídliště Malé Pole (dříve Mír) s moderními panelovými domy. Lesík „Remízek“ se tak stal pro generace dětí, které vyrůstaly na „panelákách“ místem her, táboráků i oddychu. Při procházkách zde zavítal snad každý, kdo na sídlišti žil či žije. V lesíku lze nalézt dřeviny všech druhů, ve spodní části zaujmou prastaré duby, výše pak smrky, které přirozeně čelí náporu kůrovce. Oblast nové ulice na Malém Poli je již teď často vyhledávána k procházkám. Kromě klasické túry k remízku můžeme zamířit i přes pole podél nově vysázených stromů až do Divnic. Celková rozloha lesa je zhruba 2 hektary.

„S remízkem nás čeká ještě hodně práce a jistě zde bude potřeba i další těžba. Přesto si myslím, že jsme učinili správný krok, a to i optikou budoucnosti. Les je totiž bohatstvím, které se klene napříč generacemi,“ uzavřel starosta Chmela.