Nejnovější zprávy: ​Kraj připravuje 5G sítě a chce do regionu přilákat špičkové IT specialisty ​Mikuláš pro seniory ve Vsetíně bude letos pod okny domovů

Aktuálně

Radary na průtahu Zlínem potřebují modernizaci. Radnice připravuje studii

Dopravně bezpečnostní kamerový informační systém funguje ve Zlíně již od roku 2005. V současné době je rychlost měřena v automatickém režimu na sedmi místech a po šestnácti letech provozu uzrál čas na nezbytnou technickou modernizaci.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

„Nejen kamery, ale celý technický systém je momentálně na hranici své životnosti. Připravujeme proto modernizaci, která by zohlednila obrovský technický a technologický pokrok, k němuž od roku 2005 došlo, ale také reagovala na oprávněné stížnosti a potřeby obyvatel Zlína,“ uvedl ředitel Městské policie Zlín, Milan Kladníček.

Jestliže nyní snímá každá kamera pouze jeden jízdní pruh, nová technologie dokáže vyhodnocovat záběry z celé šíře vozovky, a to navíc v obou jízdních směrech. Úplnou novinkou je možnost doplnění tzv. úsekového měření místy s měřením okamžité rychlosti. To má smysl především v členitých částech města, kde velké množství řidičů neprojede pod oběma měřícími body.

„Zásadní myšlenkou při vzniku tohoto systému bylo zklidnění silničního provozu a vynucení dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Troufnu si říci, že v tomto ohledu kamery svůj účel splnily a v důsledku tak přispěly nejen ke zvýšení bezpečnosti, ale také plynulosti silničního provozu,“ dodal ředitel Kladníček.

Měření rychlosti vozidel na stávajících místech přitom není zdaleka jediným způsobem, jak se město Zlín snaží prostřednictvím městské policie přispět ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

„Na představitele samosprávy i na samotné strážníky se nezřídka obracejí spoluobčané, kteří nás žádají, abychom v té či oné městské části vymysleli řešení proti neohleduplným řidičům. Dosud jsme sem byli nuceni směřovat hlídky městské policie s mobilním radarem, ale při modernizaci dopravního kamerového systému zvážíme jeho rozšíření i do okrajových částí, jako je Kudlov, Kostelec nebo Štípa,“ sdělil k chystané modernizaci primátor Zlína, Jiří Korec.

S ohledem na trvalý nárůst intenzity silničního provozu je zřejmé, že bez elementární kázně každého z účastníků může dojít k jeho ochromení. Zlín je přitom místem, kde je doprava bytostně závislá na plynulém průjezdu přes pět klíčových křižovatek v centru města. A nejen zde by měl nový systém umět detekovat velmi nebezpečný nešvar, kterým je tzv. „jízda na červenou“.

Pokud vše půjde podle plánu, měla by být ještě letos dokončena studie s předprojektovou dokumentací tak, aby se již v následujícím roce mohla realizovat první etapa modernizace zařízení.

„Velmi bych si přál, aby zrekonstruovaný systém fungoval bezchybně, a současně jsme nemuseli uložit jedinou pokutu za překročení rychlosti či jízdu na červenou. To by bylo nejlepším důkazem o zodpovědnosti zdejších řidičů, kteří chápou, že nedílnou součástí bezpečného života v našem městě je i dodržování pravidel silničního provozu,“ dodal závěrem primátor Korec.