Nejnovější zprávy: Zlín miluje letní kino. Promítat se bude hned na semi místech Masters of Rock ve Vizovicích slaví už 20 let

Společnost

Kraj připravil na rok 2022 dvacet dotačních programů

Jde o programy z oblasti rozvoje venkova, krizového řízení, školství, sociální oblasti, kultury, mládeže a sportu, dopravy či životního prostředí. Celkově má pro ně kraj vyčleněnu částku přesahující 145 milionů korun.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

„Výzvy ke všem těmto programům i další podrobné informace, například za jakých podmínek lze o dotace žádat, najdou zájemci na webových stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace. Příjem žádostí bude zahájen v období od 21. do 25. ledna 2022, “ informoval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš

Schválené dotační programy (alokovaná částka)

 • Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje (9,8 milionu Kč)
 • Podpora vodohospodářské infrastruktury (19,040 milionu Kč)
 • Program na podporu obnovy venkova (50,881 milionu Kč)
 • Program Podpora ekologických aktivit v kraji (1,2 milionu Kč)
 • Program Podpora včelařství ve Zlínském kraji (1 milion Kč)
 • Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích (6 milionů Kč)
 • Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví (0,8 milionu Kč)
 • Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování (0,8 milionu Kč)
 • Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování (0,7 milionu Kč)
 • Podpora sebeobrany žáků na základních školách (1,5 milionu Kč)
 • Program na podporu sociálně zdravotních aktivit (2,3 milionu Kč)
 • BESIP Zlínského kraje (1,850 milionu Kč)
 • Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji (0,8 milionu Kč)
 • Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu (5 milionů Kč)
 • Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu (5 milionů Kč)
 • Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji (6 milionů Kč)
 • Otevřené brány (1,5 milionu Kč)
 • Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu (4 miliony Kč)
 • Podpora sportu v obcích do 3 000 obyvatel (5 milionů Kč)
 • Činnost a rozvoj mládežnického sportu (22,5 milionu Kč)


Více informací k těmto programům najdete na webových stránkách Zlínského kraje, v sekci Dotace (https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html