Nejnovější zprávy: Zlín miluje letní kino. Promítat se bude hned na semi místech Masters of Rock ve Vizovicích slaví už 20 let

Kultura

Hradiště letos opraví hradní zeď i historické kostelní dveře

Uherské Hradiště letos obnoví hradební zeď v Dlouhé ulici a opraví vstupní dveře do budovy střední uměleckoprůmyslové školy a do kostela Zvěstování Panny Marie. Na historické památky přispěje z dotačního titulu Ministerstva kultury.

Městská památková zóna Uherské Hradiště má na rok 2021 od ministerstva přislíbenu částku 1,355 milionu korun z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Město má v letošním roce připravenu 2. etapu obnovy hradební zdi v Dlouhé ulici, při které budou provedena opatření pro odvlhčení v dolní části hradby a v jejím okolí, na což bude z alokované částky využito 662 tisíc korun.

Další dvě opravy se týkají obnovy vstupních dveří. Střední uměleckoprůmyslová škola zažádala o dotaci na restaurování vstupních dveří do objektu č. p. 267 na Všehrdově ulici ve výši 346 tisíc korun. Bratři františkáni v Uherském Hradišti mají rovněž v plánu restaurování vstupních dveří, a to na kostele Zvěstování Panny Marie ve Františkánské ulici (úvodní snímek), žádají proto o dotaci ve výši 347 tisíc. Všechny tři objekty jsou nemovitými kulturními památkami.

Za podpory státu opravuje město i další subjekty památky na území Uherského Hradiště každoročně. V loňském roce proběhla první etapa obnovy hradeb v Dlouhé ulici, Římskokatolická farnost Uherské Hradiště opravila střechu a provedla sanaci vlhkosti na dvorním objektu fary a novou fasádu pořídili majitelé domu č. p. 128 na nároží ulice Prostřední a Mariánského náměstí.