Nejnovější zprávy: Zlín miluje letní kino. Promítat se bude hned na semi místech Masters of Rock ve Vizovicích slaví už 20 let

Společnost

Firmám na Uherskobrodsku chybí strojaři. Lákají proto školáky do učebních oborů

Na Uherskobrodsku, které patří mezi tradiční strojařské regiony, výrazně sílí poptávka po absolventech strojírenských oborů. Počet žáků v nich však klesá. Snaha znovu přitáhnout mladé zájemce o strojařinu, přiměla vedení SŠ-COPT a České zbrojovky k uspořádání Technického jarmarku.


Autor: Zlínský kraj, pixabay

Zvýšit zájem žáků o strojírenské obory, které jim v budoucnu mohou garantovat jistotu dobrého pracovního uplatnění, byl důvod, proč Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod ve spolupráci s Českou zbrojovkou uspořádalo Technický jarmark pro ředitele základních škol a výchovné poradce z mikroregionu Uherský Brod. Akce se konala pod záštitou Zuzany Fišerové, krajské radní pro školství.

„Touto iniciativou v podstatě zahajujeme tradiční podzimní období, kdy se školy představují potenciálním uchazečům formou různých veletrhů a ´otevřených dveří´. Ve Zlínském kraji se hodně věnujeme rozvoji kariérového poradenství, které dětem pomůže s nasměrováním při výběru školy tak, aby v budoucnu jako dospělí dělali to, k čemu mají předpoklady a co jim také dává garanci dobrého výdělku přímo v regionu. To považujeme za základní podmínku, aby mladí neměli důvod odcházet jinam, ale zůstali v našem kraji, zakládali zde rodiny a byli tady spokojení. Velmi důležitá je proto úzká spolupráce škol a konkrétních podniků, ale i zainteresovaných měst a obcí společně vytvářejících tento ucelený motivační systém,“ sdělila radní Zuzana Fišerová a upozornila, že již 3. listopadu se v Kongresovém centru ve Zlíně uskuteční tematicky a oborově rozsáhlý veletrh škol.

Uherskobrodský technický jarmark byl záměrně určen zástupcům „domácích“ základních škol přímo z mikroregionu. Zatímco v dřívějších letech totiž střední škola - COPT, založená jako vzdělávací zařízení České zbrojovky, učila hlavně děti z blízkého okolí a ještě před 3-4 lety ubytovávala maximálně 50 procent dojíždějících, momentálně už internát využívá 76 procent „přespolních“ žáků. Podle vedení školy je to tím, že SŠ – COPT je jediná vzdělávací instituce v ČR, která vyučuje obor technik – puškař. Přesto však management zbrojovky i vedení školy chtějí, aby to byli především místní lidé, kdo vnímají příležitost pracovat v tradičních strojírenských továrnách jako svou perspektivu.

„V mikroregionu Uherský Brod je 34 strojírenských firem, které mají velkou poptávku po absolventech. Přitom klesá počet žáků ve strojírenských oborech: za posledních 5 let ve Zlínském kraji zaznamenáváme pokles průměrně o 44 procent. Proto máme maximální snahu tento trend zastavit a získat znovu zájemce,“ řekla ve své prezentaci zástupkyně ředitele SŠ-COPT Hana Kubišová.

Ředitel ZŠ v Dolním Němčí Milan Kvasnička, označil akci za přínosnou iniciativu: „Žáci naší školy vnímají Českou zbrojovku jako perspektivního zaměstnavatele. Jen je škoda, že kvůli Covidu letos nemůžou přijít sami a podívat se přímo do provozu, aby si udělali konkrétní představu. A tak jim alespoň zprostředkujeme všechny aktuální informace, které jsme se dnes mohli dozvědět,“ zmínil jeden z dvacítky účastníků.