Nejnovější zprávy: Otrokovice plánují na čtvrtek další zásah proti komárům Starý dobrý western láká milovníky country hudby na Bystřičku

Společnost

Vsetíňané obnovují historické domy. Radnice jim zadotuje opravy

Radnice přispěje přes 167 tisíc korun pětici žadatelů na opravy balkonů, výměnu sklepních oken nebo nátěry fasád.

„V rozpočtu města Vsetín pro rok 2023 byla pro zmíněný dotační program vyčleněna částka 300 tisíc korun. O finanční podporu z něj se ucházelo sedm žadatelů. Dva z nich ovšem nesplnili podmínky a byli tak vyřazeni. Mezi zbývajících pět žadatelů zastupitelé rozdělili v součtu necelých 170 tisíc korun,“ uvedl starosta Jiří Čunek.

Z celkově rozdělené částky bude 71 995 korun použito na opravu balkonu domů č p. 309 a 310 na Dolním náměstí, 47 tisíc korun na opravu a nátěr fasády a výměnu výkladců domu č. p. 1 303 ve Smetanově ulici, 9 075 korun na výměnu sklepních oken domu č. p. 355 v ulici Mostecká, 19 503 korun na opravu soklu a opravu a nátěr fasády domu č. p. 308 na Dolním náměstí a 19 635 korun na stejné práce na domě č. p. 307 rovněž na Dolním náměstí.

Program na obnovu staveb je zaměřen na finanční podporu oprav, zateplení a nátěry fasád, výměnu výplní otvorů a restaurování kulturních památek nebo jejich částí ve vymezeném území centra města – zjednodušeně Horní město, Dolní náměstí a Smetanova ulice. Žadatelem o dotaci může být jak fyzická, tak právnická osoba, která je vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti ve zmíněné části města.

„Maximální výše dotace na opravu fasád, zateplení, nátěry a výměnu oken, dveří či vrat činí 25 % a na restaurování kulturních památek nebo jejich částí až 50 % z celkových nákladů podporované aktivity. Stavební úpravy, udržovací práce či restaurování musí být realizovány vždy do 30. listopadu daného roku,“ upřesnil starosta Čunek.