Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Aktuálně

​Ve Valašských Kloboukách budují další trasy pro cyklisty

Nové trasy pro cyklisty vzniknou díky projektu „Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí“. Projekt přijde na téměř 73 milionů korun. Přímo ve Valašských Kloboukách vzniknou cyklotrasy za více než 15 milionů korun. Cyklisté se na nich projedou už v příštím roce.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

„Cyklostezka nově povede více než šest set metrů dlouhým úsekem ze sídliště Palackého do ekoparku na Trhovisku, kde poté návštěvníci naváží na cyklotrasu vedoucí k silnici I/57. Podobně budou cyklotrasou upraveny podmínky pro cyklisty v Koželužské ulici a také u Důbravy, kde dojde k propojení páteřní městské cyklostezky a nejnovějšího úseku cyklostezky se začátkem u zahrádkářského areálu. Stavební úpravy v největším souvislém bloku, o délce 3,7 kilometru, čekají cyklotrasu na Královec, kde se bude opravovat povrch místní komunikace,“ představila Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky a předsedkyně mikroregionu Valašské Klobucko.

„Pro tento významný rozvoj cyklistické infrastruktury bylo klíčové, že se nám podařilo získat spolufinancování z Ministerstva investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Z investice přesahující 15 milionů korun se tak městu vrátí 13,7 milionu korun v podobě dotace,“ poznamenala.

Na sídlišti Palackého bude trasa nové cyklostezky začínat u garáží, povede lávkou přes říčku a poté do ekoparku. Počítá se s vybudováním nové místní komunikace pro pěší a cyklisty i s opravou mostu. Z ekoparku povede cyklotrasa po stávající komunikaci s novým povrchem. U cyklotrasy kolem Důbravy se plánuje oprava příjezdové komunikace i plochy pro parkování vozidel.

V Koželužské ulici povede cyklotrasa po pravém břehu vodního toku od křižovatky s Hodňovem až po most propojující oba břehy. Délka této cyklotrasy bude 120 metrů. „Protože se na Koželužské začne se stavbou nejdříve, budou obyvatelé pozváni k veřejnému představení postupu prací. O termínu jednání na místě samém je budeme předem informovat,“ uvedla starostka.

„Díky nové cyklotrase na Královec se cyklisté pohodlněji dostanou k výchozímu bodu pro vycházku na turisticky atraktivní rozhlednu nebo na túry za kouzelnými výhledy po krajině z přírodní rezervace Ploščiny a jiných míst. Bude stačit, když u kloboucké pily odbočí z cyklostezky Bevlava a napojí se přímo na opravenou komunikaci, která je dovede až k parkovišti u rekreačního zařízení. Tento úsek se bude realizovat na jaře příštího roku,“ sdělila Eliška Olšáková.

Do společného projektu se v rámci Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko zapojilo město Valašské Klobouky, obce Vysoké Pole, Vlachovice a Újezd a dále partneři Horné Srnie a město Slavičín. Tito partneři se podílejí na úhradě projektových dokumentací, mzdových nákladů, autorského a technického dozoru, koordinátora BOZP a na propagaci, jež byly součástí projektu a jsou rovněž podpořeny dotací ve výši 90 %.