Nejnovější zprávy: Zlín miluje letní kino. Promítat se bude hned na semi místech Masters of Rock ve Vizovicích slaví už 20 let

Aktuálně

Řidiče čekají ve Valašských Kloboukách komplikace

Silničáři zahájí začátkem léta rekonstrukci hlavního průtahu Valašských Klobouk, konkrétně v úseku od křižovatky pod Besedou přes ulici Čs. armády až po konec Cyrilometodějské ulice. Řidiči mohou sledovat aktuální uzavírky přes Munipolis nebo na webu města.


Autor: Město Valašské Klobouky

Do konce června budou probíhat přípravné práce, v červenci se pak přikročí k frézování a po-kládce několika vrstev a finálního asfaltu. S ohledem na stavební práce bude v lokalitě čás-tečná uzavírka a provoz budou řídit semafory. V době frézování a pokládky živičných vrstev nebude možný vjezd k domům ani do vedlejších místních komunikací, což se dotkne například odboček na sídliště Palackého, Luční i Cyrilometodějská, příjezdu k poliklinice a do dalších lokalit. Pracovat se bude v šesti dílčích etapách, jedna etapa vždy povede jen jedním jízdním pásem.

„Investorem rekonstrukce silnice I/57 v našem městě je Ředitelství silnic a dálnic, stavbu bude pro-vádět firma Eurovia. Vzhledem k intenzitě dopravního provozu, který přes naše město proudí, mů-žeme říci, že nás čeká velmi perný začátek léta. Prosíme obyvatele i přijíždějící veřejnost o shoví-vavost s dopravními omezeními, která budou rekonstrukci krajské silnice doprovázet,“ uvedl starosta Josef Bělaška. „Už nyní dochází k omezení možnosti parkování v zálivech podél celé ulice Cyrilo-metodějské, a to kvůli přípravným pracím. Děkujeme za pochopení,“ dodal.

„Abychom zajistili co nejlepší informovanost obyvatel i návštěvníků města o průběhu rekonstrukce, zřizujeme na webu speciální sekci, kde budeme denně zveřejňovat aktuální podrobnosti od zhotovi-tele stavby, například o termínech, uzavřených úsecích i objízdných trasách. Informační servis za-jistíme i prostřednictvím Mobilního Rozhlasu, a proto všem doporučujeme registraci e-mailu a stažení aplikace do chytrého telefonu,“ přiblížil Josef Bělaška nabídku aktuálního zpravodajství.

Rekonstrukce vozovky silnice I/57 ve Valašských Kloboukách

(Průběh stavebních prací závisí na vhodných klimatických podmínkách, proto může dojít ke změně.)

Předpokládaný harmonogram etap:

1. 7.–2. 7. + 29. 7. 2024 Etapa I: úsek od ul. 2. května (uzavřena) po ul. Školní (uzavřena), včetně uzavírek v úseku stavby

3. 7.–4. 7. + 30. 7. 2024 Etapa II: od poloviny křižovatky ul. Nádražní (vjezd umožněn) po ul. Palackého (uzavřen výjezd naproti ul. Školní), včetně uzavírek v úseku stavby

5. 7.–6. 7. + 31. 7. 2024 Etapa III: od ul. Soukenická (výjezd umožněn) po ul. 2. května, uzavření křižovatky Dobrovského – směr Sychrov (provoz veden přes ul. 2. května)

8. 7.–9. 7. + 1. 8. 2024 Etapa IV: od poloviny křižovatky ul. Nádražní (vjezd umožněn) po ul. Soukenická (výjezd umožněn), včetně uzavírek v úseku stavby

10. 7.–11. 7. + 2. 8. 2024 Etapa V: od vjezdu do města po ul. Školní (v provozu), včetně uzavírek v úseku stavby

12. 7. –13. 7. + 3. 8. 2024 Etapa VI: od vjezdu do města po ul. Palackého (v provozu vjezd a výjezd naproti ul. Školní), včetně uzavírek v úseku stavby

4. 8.–26. 8. 2024 Dokončovací práce: průjezd stavbou bez většího omezení

27. 8.–31. 8. 2024 Vodorovné dopravní značení