Nejnovější zprávy: Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030 Ostrožská jezera lákají k rekreaci a koupání. Jsou ale zdrojem pitné vody

Aktuálně

V Otrokovicích zbourají nevyužívané dřevěné boudy. Sloužily jako sklady sportovcům

Chátrající bývalé sklady v blízkosti Nového stadionu na Štěrkovišti chce radnice odstranit. Nevyužívaný městský pozemek dostane jiné využití.


Autor: Město Otrokovice

Sklady postavené dříve v rámci tzv. „akce Z“ využívala v minulosti TJ Jiskra Otrokovice, která měla současně městské pozemky pod stavbou v pronájmu. Postupně ale spolek přestal používat sklad a od roku 2018 již nevyužívá ani městské pozemky.

Bylo dohodnuto, že spolek zajistí vyklizení objektů a jejich fyzické odstranění. Aktuálně má zajištěno správní rozhodnutí o povolení odstranění stavby. Doposud k němu ale nedošlo z finančních důvodů,“ vysvětlila starostka města Otrokovice Hana Večerková.

Zvýšené náklady na odstranění stavby souvisí s různorodostí použitých materiálů stavby, kdy musí dojít k jejich důslednému vytřídění. Velká část stavby je dřevěná, proto byl původní záměr dřevo zpracovat a minimalizovat odpad. Z důvodu jeho napuštění impregnační látkou musí být uloženo bezpečně na skládku, což výrazně prodražuje náklady na odstranění objektů.

„Museli jsme dobře zvážit, jak v tomto případě postupovat a zda vynaložit potřebné finance. Jde o stavbu, která není zapsaná v katastru nemovitostí. Navíc představuje bezpečnostní riziko. Vzhledem k jejímu stavu může kdykoliv dojít ke zhroucení nebo zahoření, což by v odlehlé části města nemuselo být dostatečně rychle odhaleno. Navíc její umístění uprostřed vzrostlých stromů by nahrávalo rychlému rozšíření požáru. Další negativním faktem je využívání zbytků stavby jako úkrytu pro osoby bez domova. Rizikem je i kumulace odpadů a postupné vytvoření větší černé skládky v objektech i okolí. Na druhou stranu je stavba umístěna na pozemku města, který by mohl být dále využit pro rozvoj a sloužit širokému okruhu občanů,“ dává na misku vah jednotlivé argumenty starostka města Otrokovice Hana Večerková.

Otrokovičtí zastupitelé se proto rozhodli do odstranění stavby investovat. Vzhledem k faktu, že všechny potřebné podklady pro odstranění stavby má připravena již nyní TJ Jiskra Otrokovice, poskytli spolku dotaci ve výši 357 tisíc korun. Spolek zajistí odstranění objektu, který v minulosti užíval a vyčistí tak pozemek města. „Jsem ráda, že jsme v zastupitelstvu našli shodu. S pozemkem tak budeme moci počítat při našich plánech na rozvoj Otrokovic,“ uzavřela starostka města Otrokovice Hana Večerková.