Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Aktuálně

V Kroměříži vysází na 10 tisíc růží a přes padesát stromů

Kroměříže připravuje revitalizaci zeleně ve městě na vybraných veřejných prostranstvích. Projekt se dotkne tří lokalit: vnitrobloku u Sýpek, ulice Generála Svobody a sídliště Axmanova.


Autor: Město Kroměříž

„Péče o zeleň je pro nás důležitým úkolem, ať už se jedná o nové výsadby, nebo obnovu stávajících zelených ploch, jako je tomu v tomto případě. Revitalizace zeleně má pozitivní vliv na životní prostředí i na celkový dojem a vzhled města,“ řekl starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Předmětem zakázky, jejímž zhotovitelem je brněnská firma Kavyl, je komplexní obnova zeleně. Pracovníci ošetří stávající dřeviny a květiny a vysadí novou zeleň, včetně založení nových trávníků. Projekt pamatuje i na doplnění nových prvků mobiliáře. „Celkem by mělo být vysazeno 52 nových stromů, 2210 keřů a více než deset tisíc kusů růží, trvalek, cibulovin a trav,“ doplnil místostarosta Vít Peštuka. Výsadby by měly být dokončeny do konce května 2022. Rozpočet revitalizace byl vyčíslen zhruba na 2,4 milionu korun bez DPH a město na tuto akci získalo 85 % jako dotaci z fondů EU.

Prvním místem, kde se začne pracovat, bude v listopadu ulice Generála Svobody. V této lokalitě dojde k úpravám zelených pásů po obou stranách komunikace, vždy mezi silnicí a chodníkem, a to v úseku od náměstí Míru až po vstup do Květné zahrady. Naplánovaná výsadba zeleně naváže na již realizovanou výsadbu na náměstí Míru a tímto propojením částí města se vytvoří moderní vizuální koncept zeleně. V souvislosti s tím zde bude třeba, ještě před začátkem revitalizace, vykácet akáty po levé straně silnice ve směru od náměstí Míru.

Současný stav zeleně a akátů v ulici Generála Svobody byl posouzen z hlediska věku i kondice stromů a kvůli jejich špatnému stavu byla navržena výsadba pohledově bohatší a druhově pestřejší zeleně. „Akáty svými kořeny vypouštějí do okolní půdy toxiny, které znemožňují příznivý vývoj rostlin v jejich okolí. V takovém případě by plánované trvalky a keře neprosperovaly. Navrženy jsou zde proto úzkokorunné třešně, které vytvoří lepší podmínky a zároveň budou méně stínit nově vysazené nízké zeleni a nebudou zasahovat do silnice,“ upřesnila projektová manažerka radničního odboru regionálního rozvoje Julie Veselá.