Nejnovější zprávy: Zlín miluje letní kino. Promítat se bude hned na semi místech Masters of Rock ve Vizovicích slaví už 20 let

Společnost

Zahradníci vysází 19 nových stromů na Velehradské třídě v Uherském Hradišti

Radnice v Uherském Hradišti plánuje oživit Velehradskou třídu. Postupně zde zahradníci zregenerují a vysadí stromy a doplní je pásy růží a pestrobarevnými záhony květin.


Autor: Město Uherské Hradiště

Projektovou dokumentaci už zpracovala společnost GARD&N Staré Město na podzim loňského roku.

Součástí projektové dokumentace bylo i provedení inventarizace zeleně s vyhodnocením zdravotního stavu a estetického potenciálu stávajících dřevin.

Výstřižek.JPG

Výsledkem je projekt, který spočívá v doplnění stromořadí, kvetoucích keřů a nových záhonů v části Velehradské třídy od autobusového nádraží směrem k mostu přes řeku Moravu. Liniovým spojujícím prvkem bude pás růží v prostoru mezi chodníkem a komunikací. Pohledově významná místa budou doplněna trvalkovými nebo letničkovo-trvalkovými záhony a živými plůtky,“ představuje úpravy starosta města Stanislav Blaha.

Celkově je navržena výsadba růží na ploše 227 metrů čtverečních a trvalkových záhonů na ploše 180 metrů čtverečních.

Přibude 19 listnatých stromů a pastvou pro oči by měl být výsev trvalkovo-letničkové směsi, kterou již občané znají z dřívějška. Vše doplní přes 500 cibulovin a 4 kortenové nádoby s dřevinami.

"+Realizace projektu by měla probíhat ve dvou letech. Zahájení prací předpokládáme letos na podzim, kdy by mělo dojít k odstranění nevhodných stávajících porostů a výsadbě nových dřevin. V dalším roce pak bude následovat založení květinových záhonů a umístění osázených kortenových nádob,“ popsal záměry místostarosta Čestmír Bouda. Finanční náklady dvouletého projektu činí 1,05 milionu korun.

S projektem koresponduje i doplnění mobilní zeleně ve zpevněné ploše chodníku podél zdi bývalé věznice na Velehradské třídě. Zde bylo na konci července umístěno 9 velkoobjemových kortenových nádob osázených trvalkami a keři.