Nejnovější zprávy: Zlín dětem nabídne trochu jiný cirkus V Uherskohradišťské nemocnici se letos narodilo už 560 dětí

Společnost

V Bílanech u Kroměříže vysadí podél cesty novou alej

Více než tři desítky nových stromů vysadí zahradníci podél polní cesty v městské části Kroměříže Bílany. Radnice na novou alej získala dotaci od Agentury ochrany přírody a krajiny.

Ilustrační foto
Autor: Pixabay

Jedná se o nové stromořadí podél polní cesty na pozemcích ve vlastnictví města. Půjde o výsadbu více než tří desítek stromů. Cílem je předcházet erozi půdy, zlepšit životní prostředí a vůbec podmínky pro život obyvatel města,“ poznamenal starosta Tomáš Opatrný.

Náklady na výsadbu činí téměř 180 tisíc korun. „Dotace ze státního rozpočtu pokryje tuto částku ze sta procent. Samotná výsadba stromů je plánována ještě letos na podzim s tím, že dokončena může být na jaře příštího roku,“ popsal vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček.

Nová alej stromů by měla vzniknout podél cyklotrasy na Hulín mezi zemědělsky využívanými plochami. Pro výsadbu v travnatém pásu podél komunikace byly navrženy jeřáb oskeruše, jabloň domácí a slivoň švestka.

Výsadba stromů významně přispívá k adaptaci na změnu klimatu, čistšímu ovzduší, podporuje zadržování vod v krajině a snižuje erozi. Zároveň podporuje vztah člověka ke krajině a má vliv na rozmanitost krajiny v blízkém okolí města.