Nejnovější zprávy: Robert Goláň svými snímky promlouvá s lidmi na okraji Studenti mapují vizuální smog v ulicích Valašského Meziříčí

Byznys

​Unikátní dům architekta Petra Jandy ve Zlíně LAZY HOUSE

Vítejte na exkurzi do první ligy architektury. Rodinný dům LAZY HOUSE ve Zlíně aspiruje na nejlepší stavbu roku 2021. Právem. Je unikátní. Nádherný. Ohromující.


Autor: BoysPlayNice

Už podruhé se zlínský rodák, architekt Petr Janda, dostal mezi absolutní českou špičku v soutěžní přehlídce Česká cena za architekturu. Tu pravidelně vyhlašuje Česká komora architektů a jejím cílem je propagace kvalitních výsledků práce etablovaných i začínajících architektů směrem k veřejnosti.

V loňském roce uspěl Jandův projekt Revitalizace pražských náplavek, letos porotce z řad mezinárodních architektů zaujal svým řešením rodinného domu, který krášlí zlínskou část Lazy.

„Dům používá svou nosnou konstrukci jako kostru, izolaci jako svalstvo, vytápění jako krevní oběh, vzduchotechniku jako plíce a průdušnice, rozvody vody a kanalizaci jako trávící ústrojí, elektroinstalace jako nervový systém a povrchové vrstvy jako kůži, chránící celé tělo a umožňující jeho povrchu dýchat,“ uvádí v oficiálním tiskovém dokumentu ke svému návrhu Petr Janda.

Lazy House je vskutku unikátní, o čemž vás přesvědčí profesionální fotografie studia BoysPlayNice a popis samotného autora stavby.

Umístění domu

Lazy House je situovaný zdánlivě mimo kontext baťovského urbanismu a jeho konstrukční a vizuální kánon. Vnímání Zlína je však v jeho řešení všudypřítomné a definuje horizont událostí nemateriálním provázáním vzájemným pohledovým a průhledovým kontaktem.

Pozemek je součástí nového urbanistického celku vzniklého adaptací bývalé zahrádkářské kolonie na svažitém pozemku na severní hranici města, která byla rozdělena na šest poměrně velkorysých stavebních parcel.

Specifickým rysem pozemku je jeho inverzní orientace ke světovým stranám, kdy výhled do údolí je severním směrem, jižní část pozemku je ovlivněna svahem a lesem stoupajícím nad domem. To je ovšem „vykoupeno“ vynikajícím výhledem do celoročně osluněného údolí.

V záběru výhledu je široký úsek Zlína s charakteristickými čtvrtěmi domků v zeleni (Lazy, Lesní čtvrt, Podvesná, Zálešná) v panoramatickém rozsahu od areálu Baťovy továrny až po Příluky a hlubokým průhledem údolím v pozadí s Lukovem a Hostýnskými vrchy.

Dům těží z výjimečnosti svého umístění. V topografických podmínkách Zlína je výhled z domu analogií výhledu středomořských vil nebo losangeleských rezidencí, které lze zařadit do skupiny solitérních staveb s nevšedním výhledem typu „vila na útesu“ či „rezidence nad městem“.

Architektonické řešení

Dům je navržen jako kompaktní solitérní objem na čtvercovém půdorysu s pootočením dispozice uvnitř pláště, kdy vnějšek osově respektuje vrstevnicovou logiku okolních domů, zatímco vnitřek se přitáčí k městu ve směru hranic pozemku.

Kompozice domu je tvořena do svahu zapuštěným soklem spodního podlaží a na něm nasazeným hranolem hlavního obytného podlaží. Výsledná figura domu tak z jižní strany působí jako jednopodlažní.

Soklové podlaží je zapuštěno v terénu a vymezeno vjezdovou stěnou garáží skosenou ve směru kolmo k podélné ose interiéru. Objekt hranolu horního podlaží tak vytváří dynamický vykonzolovaný prvek chránící příjezd do garáží.

Hlavní obytné podlaží

Dispozice hlavního obytného podlaží minimalizuje chodby a je organizována kolem centrálního společenského prostoru, kontaktujícího na jihu zahradu a na severu město. Skrze tuto centrální společenskou zónu je možné prohlédnout napříč ze zahrady k městu

Zónování na klidové a společenské části je vedeno od středu dispozice k okraji.

Společenská zóna je tvořená prostorem sdružené kuchyně, jídelny a obývacího pokoje, který prochází napříč celou dispozicí a zůstává chráněn umístěním uvnitř dispozice.

Principem uspořádání je maximální dosažitelnost všech klidových partií z centrální společenské zóny za současného oddělení částí určených dětem a rodičům.

Rodičovskou zónu tvoří ložnice navázaná „tajnými“ dveřmi skrze šatnu na vlastní koupelnu, dětskou zónu pak dva dětské pokoje, které mezi sebou svírají koupelnu a WC.

Dispozici podlaží doplňuje prosklená pracovna propojená s obývací zónou a terasou skrze prosklenou zimní zahradu a spíž navázaná na vestavěné skříně kuchyně.

Spodní podlaží

Obsahuje garáž, hostinský byt s vlastní terasou, saunu a technické vybavení. Je koncentrováno kolem garáže pro dva vozy umístěné uprostřed půdorysu, po stranách garáže jsou oba vstupy do domu.

Západní partie podlaží obsahuje hostinský byt se samostatným vstupem navržený pro prarodiče, návštěvy nebo dospívající děti.

Byt je řešen volnou dispozicí soustředěnou kolem společenské části tvořené spojením kuchyně, jídelny a obývacího pokoje s oddělenou intimní partii ložnice s vlastní šatnou, koupelnou a samostatným WC.

Hostinský byt je skrze terasu navázán na západní a severní část zahrady oddělující jeho soukromí od jižní pobytové zahrady hlavního podlaží.

Hlavní vstup do spodního podlaží je napojen na šatnu, kterou je možno změnit na další hostinský pokoj napojený skrze koupelnu se saunou a prádelnou do zadní technické části půdorysu spojené s garáží.

Interiéry

Barevné a materiálové řešení domu zároveň pracuje se sémantickým vymezením vně a uvnitř. Kovový exteriér kontrastuje s dřevěným interiérem tvořeným velkoplošnými dýhovanými obklady, vestavěným nábytkem a masívními podlahami.

Dominantním materiálem stěn, dveří a vestavěného nábytku jsou dýhované jilmové obklady v kombinaci s masivní irokovou podlahou. Výsledným dojmem je kontinuální volné plynutí prostoru celým interiérem domu.

Práce s detailem je podřízena měřítku domu jako celku a jeho pocitové „bezdetailovosti“ a potlačuje přiznanou tektoniku jednotlivých prvků ve prospěch samozřejmého pocitu plynutí interiérové kůže celým domem.

Logika dýhování sleduje celistvost a plošnou podstatu povrchů stěn, listy dýh jsou kladeny tak aby nedocházelo k čitelnému opakování a navazují mezi prvky a plochami zlomů.

Směr podlahových a terasových prken sleduje plášť domu a jemně podprahově upozorňuje na napětí mezi oběma pravoúhlými systémy – exteriérovým a interiérovým.

Zahrada

Zahrada plynule obtéká dům a vytváří skryté pobytové zálivy chráněné před pohledy zvnějšku a umožňující panoramatické výhledy na město. Zahrada je definována volně plynoucím propojením trávníku a louky oddělující dům od ulice a předprostor hostinského bytu od její hlavní pobytové části. Intimitu vůči sousedům udržují vysoké výsadby bambusů a travin organicky navazující na zvlněný terén, které doplňuje několik solitérních dřevin vybraným s důrazem na jejich pestrý projev během ročního cyklu.

Bazén

Přirozenou dominantou nejvyšší části pozemku je kompozice grotty s bazénem vytvářející pobytové zázemí krytého exteriéru s výhledem do údolí. Hladina bazénu leží nad „hladinou“ střechy domu, kterou tak je možné při plavání přehlédnout a vnímat ji jako propojenou se zahradním městem v údolí. Nerezový bazén používá hranový přepad se žlabem kopírujícím svah navazujícího terénu a vytvářející nekonečný efekt hladiny.

Grotta

Je skládaná z postupně natočených masivních modřínových fošen spřažených jako přiznané bednění pro skrytou železobetonovou skořepinou zapuštěnou v terénní modelaci navazující nad grottou a vytváří tak „jeskyni“ vyříznutou z kopce zahrady.

Sklípek

Je adaptací původního cihelného klenutého sklípku, reliktu původní zahrádkářské kolonie. Ten byl doplněn a vybaven vnitřní ocelovou voskovanou vestavbou tvořící regály na láhve. Střecha sklípku je tvořena irským mechem prorůstajícím zpevňující břidlicové štěty kopírující plynulou modelaci jejího tvaru.

Střecha

Samostatnou tematickou vrstvou, propojující kompozičně dům se zahradou, je střecha domu s proskleným ateliérem zapuštěným mírně do jejího povrchu. To v pohledu z něj umožňuje vnímání zelené střechy jako vlastní „nekonečné“ louky a její prolnutí do zahradního města.

Technologické řešení

Dům dosahuje parametrů přibližující se pasivnímu standardu. To se spolu s odkazem k místopisnému názvu lokality stalo zdrojem jeho pojmenování Lazyhouse.

Celý dům má řízenou ventilaci s rekuperací kombinovanou s podlahovým vytápěním napojeným na tepelné čerpadlo se dvěma zemními vrty umístěnými pod základovou deskou domu a letním reverzním chodem použitým k chlazení. Vytápění a chlazení je nízkoteplotní a neznatelné při doteku na povrchu podlah.

Bazénová technologie s filtrací je umístěna uvnitř domu a využívá samospádný sběr vody z bazénových žlabů a její následné zpětné přečerpání.

Zahrada je zavlažována rozvedením spádové podpovrchové vody a z vrtané studny a rezervoáru skrytého v prostoru nad grottou.

MgA. Ing.arch Petr Janda

 • Narodil se 5. ledna 1975 ve Zlíně
 • Architekt a výtvarný umělec.
 • Absolvent FA ČVUT (prof. J. Bočan) a Školy monumentální tvorby AVU (prof. A. Veselý).
 • Od roku 2008 vede vlastní studio petrjanda / brainwork.
 • Jako porotce i soutěžící se pravidelně účastní architektonických soutěží a přehlídek, ve kterých získal několik ocenění.
 • V letech 2011-14 byl členem představenstva České komory architektů a předsedou pracovní skupiny Propagace architektury.
 • Od roku 2009 se zabývá pražskými náplavkami, od roku 2017 v pozici architekta náplavek.

Lazy House

 • Autor: MgA. Ing.arch. Petr Janda
 • Stavební konstrukce: AREA ZLÍN s.r.o.
 • Zasklení: AZ Glass s.r.o.
 • Interiér: EFF spol. s r.o.
 • Podlahy: Ing. Rajmund Coufal CSc.
 • Obklady mozaikou: Los Kachlos s.r.o.
 • Vytápění a vzduchotechnika: Active Elements s.r.o.
 • Osvětlení: ATEH spol. s r.o.
 • Krb: J.Konečný (Krby Zlín)
 • Vrata,brána: ELEKTRIFY s.r.o.
 • Grotta: Truhlářství Obdržálek
 • Bazén: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
 • Sklípek: Jiří Stelšovský
 • Spolupráce na krajinářské architektuře: Ing. Jitka Tomsová Ph.D.
 • Realizace zahrady: GARD&N
 • Světla: Occhio
 • Vypínače: ABB
 • Kliky: M&T, No-Ha
 • Baterie: Grohe
 • Zařizovací předměty: Duravit, Polysan

Studio petrjanda/brainwork

 • Práce ateliéru je založena na hledání autentických řešení. Vnímáme architekturu jako událost moderující vztahy v prostředí, do nějž vstupuje.
 • Práce pro studio obvykle nezačíná a nekončí zadáním a kolaudací, projekty rozvíjí až k jejich naplnění a dalšímu životu během provozu.
 • Klade na propojení fyzických a metafyzických vrstev, rezonanci formy a obsahu a zapojení sochařských postupů s tendencí ke konceptuálnímu přístupu do kontextu architektury.
 • Pokud pracuje s tradicí, snaží se ji spoluvytvářet aktuálně dostupnými prostředky, kdy nová vrstva je rovnocenným partnerem svého kontextu.
 • Zabývá se nejširším projekčním spektrem od detailních uměleckých úloh, jako jsou památníky, přes individuální obytnou výstavbu řešenou do maximálního detailu, obsahově raritní zadání muzejních expozic, až po velké specializované celky typu kostel, letiště, mořské akvárium apod.

Fotogalerie