Nejnovější zprávy: Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030 Ostrožská jezera lákají k rekreaci a koupání. Jsou ale zdrojem pitné vody

Aktuálně

Tržnice v Otrokovicích Trávníkách dostane nový kabát

Obnova dosluhujícího inventáře tržnice začně v příštích dnech. Kromě nových prodejních stolů a zpěvnění ploch přibude v tržnici také místo na odpočinek.


Autor: repro Město Otrokovice

Tržiště v části Trávníky u budovy České pošty již má svá nejlepší léta za sebou. Koncem července započne v dané lokalitě rekonstrukce, jejímž cílem je zachovat ráz tržiště, ale zároveň prostor zmodernizovat a zatraktivnit. Obnova tržiště by měla být dokončena v říjnu letošního roku.

Stávající tržiště dnes využívají lidé zejména jako průchozí trasu a k prodeji tržištního zboží již slouží jen sezonně. „V plánech je zachován provozní řád tržnice, ale navrhujeme nové prostorové řešení s menším počtem prodejních stolů, a obnovení zpevněných ploch i městského mobiliáře,“ vyjmenovává starostka města Hana Večerková.

Díky novým úpravám a obnovené zeleni zde bude také vytvořeno místo pro krátkodobý odpočinek. K atraktivitě místa přispěje zvýšený květinový záhon a k bezpečnosti sloupy veřejného osvětlení a příprava pro zavedení kamerového systému.

Součástí stavby bude kompletní příprava pro neotřelou vodní fontánu, která bude tvořit centrální prvek a oživí tak celý prostor. „Fontána se bude realizovat až ve druhé fázi v příštím roce, neboť její vybudování vyžaduje náročnější přípravu a práci výtvarníka,“ řekla starostka.

S revitalizací prostranství se váže i omezení průchodu v tomto místě. Po dobu rekonstrukce budou muset pěší prostor obejít po stávajících chodnících, které vedou podél silnice.

Vstup do přilehlých obchodů a pošty nebude stavbou dotčen. Vzhledem k vyššímu pohybu v prostorách tržnice, bychom chtěli občany požádat o shovívavost a respektování stanoveného dopravního značení.