Nejnovější zprávy: Kroměříž vydala knižního průvodce – v češtině i v angličtině Zbytky z kaprů zaujaly vědce ze zlínské univerzity

Společnost

TOP 10 Valašského Meziříčí. Obyvatelé města chtějí především nové byty

Lidem ve Valašském Meziříčí chybí byty, domov pro seniory či vznik cyklostezky na Nový Jičín, Choryni a Branky.


Autor: Město Valašské Meziříčí

Fórum Zdravého města organizuje radnice podle metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR pravidelně s cílem formulovat potřeby Valašského Meziříčí z pohledu občanů.

V závěru loňského roku tak lidé definovali příležitosti v oblastech: Doprava a technická infrastruktura; Sociální služby, zdraví, rodina a senioři; Sport a volný čas; Životní prostředí, úklid a odpadové hospodářství; Kultura a školství; Bezpečnost a kriminalita a Územní rozvoj města a místních částí. „Celkem se podařilo formulovat 14 příležitostí, jejichž důležitost jsme ověřili formou ankety. Zapojilo se do ní 469 hlasujících, kteří vybrali TOP 10 příležitostí, přičemž prvenství přiřkli podpoře nové bytové výstavby ve městě a jeho místních částech,“ představila výsledky ankety místostarostka Zdislava Odstrčilová.

Jednotlivé příležitosti si mezi sebe nyní rozdělili jako garanti starosta Robert Stržínek a místostarostky Zdislava Odstrčilová a Yvona Wojaczková. Ve spolupráci s kolegy z městského úřadu budou pracovat na možnostech jejich řešení.

„Ze zkušeností minulých let víme, že většinu z těchto příležitostí není možné vyřešit hned, ale například až postupnými kroky,“ řekla místostarostka Odstrčilová a uzavřela: „Velice si vážíme spolupráce všech občanů, kteří se do Fóra zdravého města zapojili. Pomohli nám tak formulovat oblasti dalšího směřování rozvoje Valašského Meziříčí.“

10 největších příležitostí pro rozvoj města:

1. Podpora nové bytové výstavby ve městě i místních částech

2. Domov pro seniory

3. Cyklostezka na Nový Jičín, Choryni a Branky

4. Revitalizace nábřeží Bečvy v centru města (u kina, pivovaru)

5. Parkovací systém na sídlištích

6. Zachování a obnova zeleně v návaznosti na rozvoj města

7. Sportovní hala

8. Zřízení obecního „chudobince“

9. Revitalizace prostoru stávající tržnice pod mostem

10. Obnovení přístupu na 2. nádvoří zámku Žerotínů od Bečvy