Nejnovější zprávy: Zlín dětem nabídne trochu jiný cirkus V Uherskohradišťské nemocnici se letos narodilo už 560 dětí

Společnost

​Kraj chce zintenzivnit spolupráci s univerzitou v rozvoji sociálních projektů

Zástupci Zlínského kraje a Fakulty humanitních studií UTB společně jednali o možnostech spolupráce při realizaci sociální politiky v regionu. Především jde o provázání teorie s praxí a nastavení profilu absolventů tak, aby byli pro praxi maximálním přínosem.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

O možnostech úzké spolupráce mezi Zlínským krajem a Fakultou humanitních studií zlínské Univerzity Tomáše Bati v resortu sociálních věcí jednali zástupci obou institucí v čele se statutární náměstkyní hejtmana Hanou Ančincovou zodpovědnou za sociální oblast, prorektorkou UTB Adrianou Knápkovou a děkanem fakulty Liborem Markem. Setkání zorganizovala předsedkyně sociálního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje Alena Gajdůšková, která je zároveň předsedkyní Správní rady Univerzity Tomáše Bati.

„Cílem našeho jednání bylo vyjasnit si parametry co nejadresnější spolupráce mezi Odborem sociálních věcí krajského úřadu a univerzitou. Fakulta humanitních studií připravuje absolventy v oborech, jako je sociálně zdravotní péče či sociální pedagogika, tedy ve specializacích, které budou na trhu práce stále více žádány i s ohledem na demografický vývoj a stárnutí obyvatel. Vidíme v univerzitě významného partnera pro efektivní spolupráci,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.

Během diskuse byla mimo jiné akcentována nutnost úzkého provázání teoretického vzdělávání s praxí.

„Jeden ze společných výstupů spolupráce univerzity a kraje na základě přesných faktů a znalostí z praxe by měl být profil absolventa. Studenti, kteří ze školy odcházejí s vysokoškolským diplomem, by měli být připraveni co nejlépe na práci v konkrétních zařízeních poskytujících sociální služby i přinášet do nich to nejmodernější. Chceme také univerzitu zapojit do sociologických šetření a analýz, které jsou důležité při vytváření sítě sociálních služeb a strategií kraje,“ uvedla předsedkyně Alena Gajdůšková.

Fakulta humanitních studií se operativně zapojila při epidemii COVID-19, kdy bylo nutné okamžitě zorganizovat činnost Call-centra. Studenti také pomáhali s hlídáním a doučováním dětí, jejichž rodiče byli vytíženi buď jako zdravotníci nebo další členové Integrovaného záchranného systému.