Nejnovější zprávy: Zlínská realita. Lidé v nouzi kradou potraviny Pacienti oddělení následné péče využívají nové automaty pro přípravu nápojů

Kultura

Filmové klapky pomáhají mladým tvůrcům v rozletu

Salon filmových klapek je již od roku 1998 nedílnou součástí zlínského festivalu. A po celou dobu podporuje talentované začínající filmaře. Nejinak tomu je i letos.


Autor: Zlín Film Festival

Projekt spojující výtvarné a filmové umění je nedílnou součástí Zlín Film Festivalu. Dražba originálních uměleckých děl – unikátních filmových klapek od výtvarníků a známých osobností byla jeho součástí poprvé v roce 1998.

Historicky první dražbu vedl galerista Miloš Daříček, který tehdy úspěšně vydražil všech dvacet osm klapek. V dalších letech se počet autorů klapek stále rozšiřoval.

Se svými klapkami se do Salonu pravidelně zapojují například Kristian Kodet, Iva Hüttnerová, Kateřina Miler nebo Jiří Slíva. Mezi výtvarníky jsou i takoví, kteří se účastní nepřetržitě od prvního ročníku – Miroslav Göttlich, František Květoň a Ivan Baborák. „Autoři pak pocházejí nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Z největší dálky doputovala klapka od Ludmily Zemanové, dcery režiséra Karla Zemana, která žije v Kanadě,“ uvedl předseda správní rady Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN Čestmír Vančura.

Z výtěžku aukce klapek jsou již tradičně podporovány filmové projekty studentů filmových škol a dalších mladých tvůrců. „Každý rok peníze získá kolem dvaceti autorů. Za posledních pět let jsme díky dražbě klapek podpořili desítky studentů filmových škol v Česku i na Slovensku. Rozdali jsme více než osm milionů korun. Žádný takový jiný fond tady neexistuje. Důkazem, že se peníze vynakládají smysluplně, jsou úspěchy podpořených filmů nejen v České republice, ale i v zahraničí,“ uvedla Markéta Pášmová, umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu a dodala: „Nejčerstvějším je Český lev za nejlepší krátký film a cena Magnesia za nejlepší studentský snímek – obě tato ocenění získal snímek Milý tati režisérky Diany Cam Van Nguyen.“

V praxi funguje spolupráce festivalu s mladými tvůrci velmi jednoduše. „Zájemci o podporu se nám sami přihlásí, letos to bylo více než osm desítek tvůrců. Někteří žádají menší sumy, jiní větší, maximum na jeden projekt je sto tisíc korun. Projekty jejich autoři prezentují před odborníky a zástupci festivalu. „My jsme schopni poskytnout zpětnou vazbu, co dělají dobře, co by mohli dělat lépe. Vidíme, jak vystupují, jak reagují, jak jednají. Jsme schopni jim poradit, aby se ve své kariéře posunuli dál. S vybranými autory uzavřeme smlouvu o spolupráci. Většinu podpořených projektů a filmů také zařazujeme do našeho programu,“ dodala umělecká ředitelka.

Řada z nich v minulosti se svými projekty uspěla, někteří i na mezinárodní úrovni.

Kompletní kolekce filmových klapek je k vidění na webu salonfilmovychklapek.cz, který obsahuje přehled všech klapek ze všech uplynulých 24 ročníků Salonu, navíc přidává informace o jednotlivých autorech a další zajímavosti.

Salon filmových klapek

  • V letošním roce termín dražby připadl na neděli 29. května.
  • Samotná dražba představuje nejen rozsáhlou přehlídku soudobého moderního umění.
  • Organizátorem projektu je Nadační fond FILMTALENT ZLÍN, založený za tím účelem společností Filmfest, s.r.o., pořadatelem Zlín Film Festivalu.
  • Za celou historii Salonu filmových klapek bylo vydraženo 2 749 umělecky ztvárněných klapek a celkově vynesly již 40 989 000 Kč. (nejsou zahrnuta čísla z letošního roku)
  • Nejúspěšnější byla za celou dobu existence projektu klapka Libora Vojkůvky „Touhy plná, klapka rozevřená“, kterou zájemce v roce 2008 zakoupil za 199 tisíc korun.
  • Mezi nejžádanější (i nejdražší) patřily zpravidla klapky od Ivy Hüttnerové, Jana Saudka, Borise Jirků, Olbrama Zoubka, Adolfa Borna nebo Kristiána Kodeta. Populární jsou rovněž dětské motivy Milerova krtečka nebo čtyřlístkové od Jaroslava Němečka.
  • Vrcholem výběrového řízení je veřejná prezentace projektů, v rámci které se mladí tvůrci před odbornou porotou ucházejí o finanční podporu svého projektu.
  • Fotogalerie