Nejnovější zprávy: ​Týden kultury přiveze do Velkých Karlovic známé herce, koncerty a Rodinný den Zlínem poběží na dva tisíce závodníků. Čekejte omezení dopravy

Aktuálně

Energetická krize a omezené dodávky plynu zlínské domácnosti neohrozí

Bezmála sedmnáct tisíc zlínských domácností využívá dodávek tepla a teplé vody z centrálního zásobování teplem (CZT). Odběratelé tepla ze Zlína nemusí mít obavu z nedostatku plynu, který by mohl Českou republiku postihnout. Teplo v jejich domovech je z domácích zdrojů.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

Ve Zlíně vyrábí teplo Teplárna Zlín, která ho distribuuje ke konečným odběratelům také prostřednictvím městské společnosti Teplo Zlín a.s. Tato tepelná energie, sloužící k vytápění i ohřevu teplé vody, vzniká spalováním domácího uhlí z lomů ze severu Čech a biomasy v účinných zařízeních kombinovaně vyrábějících i elektrickou energii.

ščzhžu

Případný nedostatek plynu v době energetické krize proto dodávky tepla ke zlínským odběratelům nijak neohrozí. Cena energie v souvislosti s plánovaným odchodem Evropské unie od jaderných a uhelných zdrojů a růstem cen emisních povolenek neustále stoupá, centrální zásobování teplem však trvale zůstává nejlevnější variantou.

V době turbulentních změn na energetickém trhu, kdy je Evropská unie závislá na dodávkách plynu z Ruska a sama nebude schopna tuto situaci v dohledné době řešit, je takové spojení s výrobcem využívajícím výhradně tuzemské energetické zdroje pro odběratele výhrou. Vzhledem ke stabilitě a dostupnosti domácího uhlí a biomasy je cenově nejvýhodnější.

Pro odběratele je tak v současné době důležité nepodlehnout mylným představám o levnějším domovním zdroji. Vybudovat si vlastní domovní či blokovou plynovou kotelnu nebo si pořídit tepelné čerpadlo je nákladná investice, kterou to ovšem nekončí. Na rozdíl od napojení do systému centrálního zásobování je v takovém případě nutné mít připravené další peníze na provoz takového zdroje, například na údržbu a revize a zároveň vytvářet rezervy na obnovu celého zařízení po jeho dožití.

Z tohoto pohledu a při současných cenách elektrické energie a plynu je cena tepla a teplé vody z centrálního zásobování ve Zlíně téměř poloviční. Kromě ceny je další velkou výhodou centrálního vytápění jeho bezpečnost, uživatelský komfort, snadná ovladatelnost, spolehlivost a velmi důležitý aspekt ekologická šetrnost. Většina tepla v soustavách zásobování teplem se vyrábí ve výrobnách tepla kombinovaným způsobem společně s elektřinou, tím se šetří palivo a zlepšuje ovzduší, využívány jsou také obnovitelné zdroje energie.

V rámci celé České republiky je z centralizovaných zdrojů tepla, tedy tepláren, elektráren a průmyslových energetik s dodávkou tepla, blokových a domovních kotelen zásobováno zhruba 1,7 milionu domácností. Ve statutárních městech je průměrný podíl dálkového vytápění u domácností 65 %. Dálkové vytápění je vhodné při velké hustotě bydlení, například na sídlištích a v bytových domech. S výstavbou nových bytových domů, kde developeři oceňují přínosy dálkového vytápění, počet připojených odběratelů pomalu roste.