Nejnovější zprávy: Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030 Ostrožská jezera lákají k rekreaci a koupání. Jsou ale zdrojem pitné vody

Aktuálně

Dálniční obchvat kolem Otrokovic nebude zpoplatněn minimálně do konce roku 2022

Otrokovická radnice dlouhodobě vyjednává s ministerstvem dopravy, aby dálniční obchvat D55 v úseku mezi exity 30 a 32 nebyl zpoplatněn.


Autor: Město Otrokovice

Ministerstvo dopravy ČR potvrdilo, že minimálně do konce roku 2022 k zavedení poplatku v tomto úseku nedojde. O postupu na následující období v současné době ministerstvo jedná.

Za užívání severovýchodního obchvatu Otrokovic nemusí řidiči hradit dálniční poplatek od roku 2018, kdy byl úsek mezi exity 30 a 32 ministerstvem dopravy zařazen do seznamu výjimek z časového zpoplatnění.

Od té doby se Otrokovicím dopravně výrazně ulevilo. Část dopravy z centra města se přesunula na zmiňovaný dálniční úsek. V důsledku se průjezd městem stal plynulejší, na kvítkovické křižovatce se přestaly vytvářet tak časté kolony jako v minulosti, dopravní situace se zklidnila, a tím pádem se obyvatelé a návštěvníci Otrokovic mohou cítit bezpečněji, neboť došlo ke snížení nehodovosti a v neposlední řadě i úbytku exhalací ve městě.

Vedení města se obává, že po dokončení dálničního úseku D55 Otrokovice – Napajedla, bude otrokovický obchvat opět zpoplatněn. Proto zástupci města vyvolali jednání s ministerstvem a zaslali žádost o zachování výjimky.

„Obzvlášť v covidové době, kdy nebylo možné osobní setkávání, bylo složité vyjednávat. Se zástupci ministerstva dopravy jsme se spojili on-line, kde jsme ústně vznesli požadavek a následně jsme s řádným odůvodněním zaslali naši žádost i korespondenčně,“ uvedla starostka města Hana Večerková.

Dodala, že společně se žádostí byly zaslány i podklady s výsledky dopravního průzkumu průjezdnosti množství vozidel, které nechala radnice na základě podnětu ministerstva zpracovat.

Ministerstvo dopravy zaslalo písemnou odpověď, kde slibuje, že do konce roku 2022 ke zpoplatnění nepřistoupí. Mimo jiné ale také uvádí, že dálnice D55 se bude v následujícím období zcelovat v dálniční tah napojený na dálniční síť, kde důvody pro výjimku z časového zpoplatnění musí být řádně obhájeny, pokud vůbec budou jakékoliv výjimky zachovány.

Dále přiznávají, že v současné době je situace s úseky, které nepodléhají v roce 2021 časovému zpoplatnění, pojata relativně nesystémově, což je dlouhodobě neudržitelné.

Pro rok 2023 Ministerstvo dopravy ČR v současné době připravuje jednotná pravidla a podmínky, jejichž splnění by zakládalo důvodné vyjmutí konkrétního úseku ze systému časového zpoplatnění.

„Dle vyjádření ministerstva bude v tomto ohledu nezbytná aktivní kooperace měst a obcí, které na udělení potenciálních výjimek budou mít zájem. Vedení našeho města udělá vše, co bude v našich silách, abychom této výjimky opět dosáhli,“ slíbila starostka města.