Nejnovější zprávy: Zlín dětem nabídne trochu jiný cirkus V Uherskohradišťské nemocnici se letos narodilo už 560 dětí

Společnost

Cena tepla ve Valašském Meziříčí výrazně klesá

Díky klesající ceně zemního plynu snížila ve 4. čtvrtletí letošního roku společnost CZT Valašské Meziříčí s.r.o. (dále CZT) zálohovanou cenu tepla na třetinu původních záloh pro rok 2023.


Autor: Město Valašské Meziříčí

„Díky tomu, že jsme 100procentním vlastníkem společnosti CZT můžeme pozitivně ovlivňovat vývoj konečné ceny pro odběratele. Například v loňském krizovém roce jsme nastavili pro firmu prakticky nulový zisk, což v konečném důsledku vedlo k tomu, že jsme odběratelům vraceli bezmála 70 milionů korun na doplatcích,“ uvedl starosta Robert Stržínek.

„S ohledem na loňský vývoj cen jsme pak od 1. ledna 2023 nastavili zálohovanou cenu tepla v případě horkovodní soustavy na částku 1 474 Kč za GJ. Díky příznivému vývoji cen na světových trzích v průběhu roku tuto zálohovou cenu tepla postupně snižujeme s tím, že od 1. října se jedná o částku 561 Kč za GJ. Cena tepla se tak postupně vrací k cenové hladině, kterou jsme drželi v letech před krizí,“ vysvětlil Josef Gába, jednatel společnosti CZT Valašské Meziříčí.

S ohledem na dosavadní cenový vývoj pak CZT počítá s konečnou (průměrnou) cenou tepla za rok 2023 v případě horkovodní soustavy i plynových kotelen ve výši cca 1 050 Kč/GJ. „Její přesnou výši budeme samozřejmě znát až po novém roce. Už nyní ale předběžně počítám s tím, že budeme odběratelům opět vracet přeplatky. To je jistě dobrá zpráva i s ohledem na to, že současná vláda se chystá škrtnout domácnostem příspěvek na teplo. My naopak kalkulujeme s tím, že městská společnost CZT bude lidem a firmám napojeným na naši soustavu opět vracet několik desítek milionů korun,“ navázal starosta Robert Stržínek.

Od 1. ledna 2024 pak společnost CZT předběžně počítá se zálohovanou cenou tepla vyšší o 12 % ceny letošního roku. Navýšení ceny tvoří cca 10% inflace a 2% zvýšení DPH (z 10 na 12 %). Zálohová cena tepla pro 2024 by se měla pohybovat v rozmezí 1 150 až 1 200 Kč/GJ včetně DPH.

Společnost CZT Valašské Meziříčí s.r.o. dodává teplo 191 odběratelům do 199 odběrných míst, mezi nimiž je také na 5 600 bytů. Délka horkovodu přesahuje 17 kilometrů. Hlavním dodavatelem tepelné energie pro soustavu CZT je od roku 2000 společnost DEZA a.s. Firma provozuje také 14 plynových kotelen v bytových domech.