Nejnovější zprávy: "Tohle dělal ne tesař, ale Mistr tesař," říká o práci starých mistrů Martin Šrámek Strážníci vyvedli z koupaliště Bajda neukázněné návštěvníky

Byznys

​Zoo Zlín je ekonomickým tygrem mezi zoologickými zahradami

Zlínská zoo patří ekonomicky mezi nejúspěšnější zahrady ve světě. V loňském roce dokázala jenom ze vstupného pokrýt 91 % nákladů na provoz.


Autor: Zoo Zlín

Zoo Zlín pro zajištění provozu v roce 2023 potřebovala 215 milionů Kč. Provozní příspěvek zřizovatele zoo, statutárního města Zlín, činil 23 milionů korun, Zoo Zlín tak dokázala vyjít se stejným provozním příspěvkem, jaký obdržela v roce 1999. Částkou 1,3 milionu Kč na chov vzácných a ohrožených druhů zvířat přispělo Ministerstvo životního prostředí. Zbývající potřebné finanční zajištění si zlínská zoo vydělala sama.

„Hlavním zdrojem našich vlastních příjmů je samozřejmě vstupné, ale nespoléháme se jen na návštěvnost a dlouhodobý vysoký zájem návštěvníků. Sami hledáme příležitosti, jak získat finance. Změnili jsme systém pronájmu restaurací a vláčku, přišli s atraktivními zážitkovými programy, nabízíme krmení rejnoků a žiraf, dětské letní tábory, provozujeme obchody se suvenýry, neustále rozšiřujeme nabídku e-shopu. Novinkou pro letošní rok 2024 je společenský prostor U Supa, který umožní uspořádat firemní akce, školení, školní výlety, společenské a svatební oslavy, a to včetně cateringu,“ přiblížil aktivity ředitel Roman Horský.

Zoo si také velmi cení podpory v podobě sponzorských darů, lidé zlínské zoo takto ročně věnují více než tři miliony Kč. „Provoz zoo skutečně dokážeme z velké části zajistit sami. Město Zlín i Zlínský kraj nás proto mohou významně podporovat v rámci investic do nových projektů. A přesně toto je podle našich postřehů a vyhodnocení jeden ze základních pilířů společného úspěchu,“ zdůraznil Roman Horský.

K ekonomické prosperitě Zoo Zlín napomáhají i provozní opatření zaměřená na úsporu vody a energií. „V roce 2023 jsme při realizaci voliéry Gora Ark instalovali další 2 retenční nádrže na zachycení dešťové vody. V areálu zoo jich nyní máme 20, jejich celková kapacita činí 680 m3. Pro zahradu to znamená nejen důležitý ekonomický benefit, ale také zajištění zásob zálivkové vody pro již pravidelná letní období sucha,“ vyjmenoval přínosy ředitel Roman Horský.

V případě elektrické energie a plynu zoo díky provozním opatřením dokázala snížit roční spotřebu, razantní navýšení ceny energií však znamenalo výrazný zásah do rozpočtu. „V minulých letech se náklady na elektrickou energii pohybovaly kolem 5 milionů korun, v roce 2023, i při snížení spotřeby o 5 % díky instalaci tepelných čerpadel a úsporným opatřením, se zvýšily více než dvojnásobně a dosáhly 11,5 mil. Kč. U plynu jsme dokázali ušetřit dokonce 20 %, díky fixaci ceny pro rok 2023 jsme nemuseli řešit zásadní navýšení. Uvidíme, jak se situace vyvine letos,“ uvedl Roman Horský.

Zoo Zlín také úspěšně pokračuje v aktivním přístupu k ochraně životního prostředí. „Víc a víc se snažíme být pro naše návštěvníky skutečným příkladem ekologického chování. První vlaštovkou byly v roce 2015 vratné kelímky na nápoje, které přinesly roční úsporu 150 000 jednorázových plastových kelímků. Restaurace postupně zavedly používání recyklovatelného nádobí, příborů a slámek.

Instalovali jsme lis na plechovky a plastové láhve, vloni jsme papírové kelímky na teplé nápoje nahradili vratnými hotcupy. Již několik let návštěvníci využívají desítky žlutých boxů na plastový odpad, každoročně se nám povede vytřídit 14 tun plastů. To je více než čtyřnásobek váhy naší slonice Kali,“ přiblížil ředitel Roman Horský.

Téma udržitelnosti bude v roce 2024 pokračovat mimořádným projektem. „Pustíme se do realizace fotovoltaické elektrárny, která pokryje podstatnou část naší spotřeby elektrické energie. Zastřešíme parkoviště pro návštěvníky u sezónního vstupu a na vzniklou plochu umístíme kolem 1 400 ks fotovoltaických panelů, pro představu je to instalace v rozsahu zhruba 70 rodinných domů. Ušetříme energii, a navíc nabídneme další komfort pro návštěvníky, to nám dává smysl,“ představil plány ředitel Zoo Zlín Roman Horský.