Nejnovější zprávy: Kam vyrazit v úmorném vedru? Přehrada nebo koupaliště v Pozlovicích to jistí ​Čtvrt milionu kostek na jednom místě: ve Zlíně se otevře výstava a herna Lego®

Aktuálně

Zlíňané budou ještě více zapojeni do chodu svého města

Zlíňané se mohou setkat nad palčivými problémy města s primátorem osobně. Pořad "Na Slovíčko s primátorem" se přesune z on line prostředí do konkrétních míst ve městě.

Setkávání primátora města Zlína s občany v rámci pravidelného pořadu „Na Slovíčko s primátorem Jiřím Korcem se z online prostředí posune i k osobnímu kontaktu. Veřejnost bude nově moci získávat informace ke strategickým projektům města z úst odborníků a inovace se dočká i setkání zástupců města s občany v jednotlivých městských a místních částech.

Novinkou pro občany Zlína bude možnost seznámit se s významnými a strategickými projekty města. Na těchto setkáních budou projekty představovat zpravidla odborné autorské týmy jednotlivých projektů.

První setkání bude na téma Velké kino a uskuteční se ve středu 8. 9. v kulturním institutu Alternativa. Na setkání bude přítomen primátor Jiří Korec a vítězný návrh představí samotný autorský tým re: architekti.

Návštěvníci budou moci v rámci diskuze hovořit i se zástupci soutěžní poroty, která vybrala finální návrh projektu. Bude vystaveno i všech šest soutěžních návrhů včetně detailně propracovaných modelů, které vznikly z netradičního procesu, tzv. soutěžního dialogu, během kterého se jednotlivé návrhy postupně formovaly.

„Myslím, si, že je špatně, aby město realizovalo nákladné projekty, které jsou pak negativně přijaty občany. Naopak by se občané měli těšit, až budou tyto projekty dokončeny a začnou jim sloužit. Proto se chci s občany k významným projektům potkávat, abychom vyvrátili případné mýty a polopravdy a občané města měli prostor se zeptat na to, co je zajímá, nebo řekli, z čeho mají u daného projektu obavy,“ sdělil primátor Jiří Korec.

Další setkání se plánují například na téma rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky nebo urbanistického návrhu na využití plochy pod sportovní halou.

Pravidelná setkávání primátora s občany se díky zlepšené epidemiologické situace přesouvají z online prostředí i do osobní roviny. Od září tak budou setkání probíhat v obřadní síni na radnici. Zároveň bude pořad i nadále vysílán online prostřednictvím facebookové stránky zlin.eu.

V rámci pořadu „Na slovíčko s primátorem Jiřím Korcem“ odpovídá primátor na dotazy či podněty zaslané předem na email naslovicko@zlin.eu, nebo položené v průběhu setkání. Další setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. září od 16 hodin v obřadní síni radnice.

Upraven bude i formát setkávání s občany v městských a místních částech. Před každým setkáním, které probíhá v sálech a pořizuje se z něj zápis, budou nově naplánovány neformální hodinové procházky v dané lokalitě, které se však uskuteční v závislosti na počasí.