Nejnovější zprávy: "Tohle dělal ne tesař, ale Mistr tesař," říká o práci starých mistrů Martin Šrámek Strážníci vyvedli z koupaliště Bajda neukázněné návštěvníky

Kultura

​Zlín si připomněl 700 let první písemné zmínky. Na den přesně

Zlín oslavil na den přesně 700 let. Ryzím datem první písemné zmínky o Zlínu byl 28. únor. Významnou událost přiblížilo představení faksimile s první zmínkou o městě, beseda odborníků s dobovým hudebním doprovodem a následná mše svatá.


Autor: Město Zlín

Roku 1322 Zlín poprvé vystupuje v písemných pramenech, když královna-vdova Eliška Rejčka koupila od bratrů Fricka a Viléma z Egerberka majetky na Moravě. Mezi nimi se objevuje také městečko Zlín. O tomto prodeji se dochovaly hned čtyři listiny, což je nepochybně unikát. Dvě listiny o prodeji majetku Fricka z Egerberka jsou datovány 28. února 1322 a právě v tento den o 700 let později byla zlínské veřejnosti představena, pro Zlín speciálně vyrobená faksimile, čili věrná kopie, této listiny.

„Myslím, že vystavení listiny s první zmínkou o Zlíně spojená s besedou odborníků na historii ve zlínském zámku, který je s číslem popisným 1 nejstarší budovou v našem městě, byla důstojnou oslavou tohoto unikátního významného jubilea, kterým 700 let bezesporu rozhodně je. Plný sál zlínského zámku to potvrdil,“ sdělil primátor Zlína Jiří Korec.

Dne 28. února 2022 se od 17 hodin v hlavním sále zámku Zlín uskutečnila beseda s názvem První zmínka aneb Bylo, nebylo? s historiky Tomášem Somerem a Tomášem Borovským, kteří veřejnosti objasnili okolnosti vzniku listiny a přiblížili také dobu 14. století na Moravě. Moderátorem byl ředitel Státního okresního archivu Zlín David Valůšek. Zazněly také ukázky dobové hudby v dramaturgii hudebnice Renaty Smetkové. Pořadatelem akce bylo město Zlín, spolupořadatelem Státní okresní archiv Zlín a realizátorem pak kulturní a kreativní centrum Živý Zlín.

Pořad byl prvním ze sedmi setkání nad historií města formou besedy a tématického hudebního doprovodu. Po skončení besedy proběhla v kostele sv Filipa a Jakuba ve Zlíně mimořádná mše svatá věnovaná výročí města. Faksimile bude k vidění pro širokou veřejnost v prostorách hlavního sálu zámku do neděle 6. března, vždy v čase 15 - 17 hodin,“ zakončila hlavní manažerka oslav, Jana Kubáčová.

Fotogalerie