Nejnovější zprávy: Otrokovice zvou na společné sázení stromů. Připraveny jsou ovocnany i keře ​Herec Slováckého divadla Zdeněk Trčálek: Večer šohaj, ráno ogar!

Aktuálně

Ve Vsetíně začíná přestavba "křižovatky smrti"

Slavnostním poklepáním na základní kámen zahájilo na konci minulého týdne Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) přestavbu mimoúrovňové křižovatky nad čerpací stanicí Shell v místní části Rokytnice. Akci v hodnotě 220 milionů korun dokončí společnosti Strabag a Eurovia v roce 2024.


Autor: Město Vsetín

„Jde o nebezpečný úsek, kde často dochází k dopravním nehodám. Problematické je zejména odbočování vlevo z frekventované silnice I/57. V rámci stavby proto dojde k vybudování dvou nových větví křižovatky silnic I/57 a I/69, díky kterým zmizí nutnost přejíždět přes protisměrný jízdní pruh. Celý úsek bude po přestavbě výrazně bezpečnější a zásadně se zlepší i plynulost dopravy,“ představil stavbu generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl s tím, že nové křižovatkové větve budou napojeny na okružní křižovatku, která vznikne na silnici I/69 u polyfunkční budovy Kotovo. Součástí stavby je také výstavba nových autobusových zastávek a úprava místních komunikací, chodníků a parkovacích ploch.

Do konce letošního roku budou probíhat přeložky inženýrských sítí a budování retenční nádrže. Tyto práce se zatím obejdou bez dopravního omezení. „Do konce stavební sezony zatím předpokládáme, že bude provoz omezen a řízen semafory pouze po dobu několika dní na podzim. Další dopravní omezení, bez kterého se práce v příštím roce neobejdou, ještě upřesníme a řidičům včas sdělíme,“ doplnil ředitel Správy Zlín ŘSD ČR Karel Chudárek.

Slavnostnímu zahájení stavby byli kromě zástupců investora, projektanta, zhotovitele a Zlínského kraje přítomni také představitelé města Vsetín. „Křižovatka nad čerpací stanicí Shell je velmi kritickým dopravním bodem. Často zde dochází k dopravním nehodám, z nichž mnohé bohužel končí tragicky. Proto jsem ráda, že se podařilo připravit a zejména rozjet projekt dobudování této křižovatky. Chtěla bych poděkovat všem za rozhodnutí zrealizovat bezpečný mimoúrovňový sjezd z rychlostní komunikace. Všem, kteří pracovali na projektu, který do budoucna zajistí bezpečí řidičů a cestujících po komunikaci I/69,“ uvedla při slavnostním zahájení stavby místostarostka Simona Hlaváčová.

„Chtěla bych poděkovat zástupům ŘSD ČR, kteří nám vyšli vstříc v tom, že sjezd z Rampy Mostecká povede na budoucí kruhový objezd u Kotova, na nějž bude napojena i nová přístupová komunikace vedoucí do prostoru za vlakovým nádražím Na Lapači. Je důležité, že se vše podařilo zkoordinovat i časově, neboť realizace Rampy Mostecká má návaznosti i na další investiční aktivity města a Správy železnic v zanádraží, přednádraží a samozřejmě také v rámci samotné rekonstrukce vlakového nádraží,“ doplnila radní Martina Hovořáková.

S využitím tiskové zprávy ŘSD ČR zpracoval: Michal Horský