Nejnovější zprávy: VODNICE Baťovka bude mít do dvou let novou porodnici. Stavba přijde na více jak 1,5 miliardy korun

Aktuálně

Ve Vsetíně začíná přestavba "křižovatky smrti"

Slavnostním poklepáním na základní kámen zahájilo na konci minulého týdne Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) přestavbu mimoúrovňové křižovatky nad čerpací stanicí Shell v místní části Rokytnice. Akci v hodnotě 220 milionů korun dokončí společnosti Strabag a Eurovia v roce 2024.


Autor: Město Vsetín

„Jde o nebezpečný úsek, kde často dochází k dopravním nehodám. Problematické je zejména odbočování vlevo z frekventované silnice I/57. V rámci stavby proto dojde k vybudování dvou nových větví křižovatky silnic I/57 a I/69, díky kterým zmizí nutnost přejíždět přes protisměrný jízdní pruh. Celý úsek bude po přestavbě výrazně bezpečnější a zásadně se zlepší i plynulost dopravy,“ představil stavbu generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl s tím, že nové křižovatkové větve budou napojeny na okružní křižovatku, která vznikne na silnici I/69 u polyfunkční budovy Kotovo. Součástí stavby je také výstavba nových autobusových zastávek a úprava místních komunikací, chodníků a parkovacích ploch.

Do konce letošního roku budou probíhat přeložky inženýrských sítí a budování retenční nádrže. Tyto práce se zatím obejdou bez dopravního omezení. „Do konce stavební sezony zatím předpokládáme, že bude provoz omezen a řízen semafory pouze po dobu několika dní na podzim. Další dopravní omezení, bez kterého se práce v příštím roce neobejdou, ještě upřesníme a řidičům včas sdělíme,“ doplnil ředitel Správy Zlín ŘSD ČR Karel Chudárek.

Slavnostnímu zahájení stavby byli kromě zástupců investora, projektanta, zhotovitele a Zlínského kraje přítomni také představitelé města Vsetín. „Křižovatka nad čerpací stanicí Shell je velmi kritickým dopravním bodem. Často zde dochází k dopravním nehodám, z nichž mnohé bohužel končí tragicky. Proto jsem ráda, že se podařilo připravit a zejména rozjet projekt dobudování této křižovatky. Chtěla bych poděkovat všem za rozhodnutí zrealizovat bezpečný mimoúrovňový sjezd z rychlostní komunikace. Všem, kteří pracovali na projektu, který do budoucna zajistí bezpečí řidičů a cestujících po komunikaci I/69,“ uvedla při slavnostním zahájení stavby místostarostka Simona Hlaváčová.

„Chtěla bych poděkovat zástupům ŘSD ČR, kteří nám vyšli vstříc v tom, že sjezd z Rampy Mostecká povede na budoucí kruhový objezd u Kotova, na nějž bude napojena i nová přístupová komunikace vedoucí do prostoru za vlakovým nádražím Na Lapači. Je důležité, že se vše podařilo zkoordinovat i časově, neboť realizace Rampy Mostecká má návaznosti i na další investiční aktivity města a Správy železnic v zanádraží, přednádraží a samozřejmě také v rámci samotné rekonstrukce vlakového nádraží,“ doplnila radní Martina Hovořáková.

S využitím tiskové zprávy ŘSD ČR zpracoval: Michal Horský