Nejnovější zprávy: VODNICE Baťovka bude mít do dvou let novou porodnici. Stavba přijde na více jak 1,5 miliardy korun

Aktuálně

Valašské Klobouky budují dalších 70 parkovacích míst

Sloužitou situaci s parkováním na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách odlehčí nová parkovací plocha na ulici Hřbitovní. Parkoviště pojme na sedm desítek aut.


Autor: Město Valašské Klobouky

Parkovací plocha pro bezmála sedm desítek vozidel vznikne ve Valašských Kloboukách na ulici Hřbitovní, na prostranství poblíž smuteční síně. Má odlehčit přetíženému centrálnímu parkovišti na Masarykově náměstí a také sloužit pro návštěvníky nedalekého farního kostela, hřbitova či městského koupaliště.

Úpravy se dočká i stávající křižovatka s ostrůvkem, jejíž složitý tvar získá přehlednější a bezpečnější řešení. Celkové náklady na stavbu parkoviště dosáhnou částky 8,4 milionu korun. Zlínský kraj tuto investiční akci podpořil dotací 4,1 milionu korun.

„Valašské Klobouky se podobně jako řada dalších měst potýkají s nárůstem automobilové dopravy a přetlakem na parkovacích plochách. Abychom snížili dopravní zátěž v centru města, budujeme novou parkovací plochu v ulici Hřbitovní, v lokalitě, která se nachází v pohodlné docházkové vzdálenosti od Masarykova náměstí. Díky ní se podstatně navýší kapacita pro odstavení přijíždějících vozidel,“ uvedl Josef Bělaška, starosta města Valašské Klobouky.

Na parkovišti vznikne celkem 68 kolmých parkovacích stání, z nichž pět bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Uvnitř parkoviště vznikne středová okruhová komuni-kace, v jeho vnější straně pak doprovodný chodník pro pěší. Projekt počítá i s novou dešťovou kanalizací u smuteční síně a zabudováním retenční nádrže k zadržování dešťové vody.

Součástí stavby je úprava přilehlé křižovatky. „Její složitý tvar s dopravním ostrůvkem a malými šířkami jednotlivých větví nahradí vyvýšená křižovatka s nájezdy ze žulových kostek. Tím vznikne zpomalující práh, který bude v lokalitě limitovat rychlost,“ uvedl Radek Bařinka, vedoucí odboru investic a strategického rozvoje. Prostor už také bude uzpůsobený výhledovému napojení na novou místní komunikaci na ulici Luční, která je do budoucna v plánu.