Nejnovější zprávy: Kam vyrazit v úmorném vedru? Přehrada nebo koupaliště v Pozlovicích to jistí ​Čtvrt milionu kostek na jednom místě: ve Zlíně se otevře výstava a herna Lego®

Aktuálně

V ulicích Vsetína se opět objeví romští asistenti prevence kriminality

Vsetínská radnice řeší nedávné problémy s kriminalitou v ulicích města. Od září budou na bezpečnost osob a majetku a dodržování veřejného pořádku dohlížet romští asistenti prevence kriminality. Náplní jejich práce bude také komunikace s romskou menšinou ve městě.


Autor: Město Vsetín

Ve Vsetíně to není propvé, kdy na pořádek dohlíželi v rámci romského etnika asistenti prevence kriminality. Jejich činnost se podle radních vždy pozitivně odrazila na situaci ve městě, především pak v oblasti dodržování pořádku v rizikových lokalitách a také na místech, kde se srocovala romská menšina.

Radnice proto opět využila spolupráce s Odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dotačního titulu Evropské unie a požádala o dotaci na činnost pěti asistentů prevence kriminality na dobu tří let. „Naše žádost byla úspěšná a získali jsme prostředky na mzdy a vybavení pěti pracovníků v celkové výši přes 6,7 milionu korun. Město se přitom bude na realizaci tohoto projektu spolupodílet 670 tisící korun,“ uvedl starosta Jiří Čunek a dodal: Od činnosti asistentů prevence kriminality si slibujeme zvýšený dohled nad rizikovými oblastmi, kde dochází ke konfliktům mezi Romy a majoritou. Součástí jejich práce bude ale i dohlížení nad romskými dětmi při cestách do škol, případně je můžeme využít i pro zajištění pořádku na koupališti.“

O práci asistentů prevence kriminality byl mezi romskou menšinou velký zájem. Přihlásily se na dvě desítky uchazečů, z nichž bylo vybráno pět s nejlepšími předpoklady pro úspěšnou činnost.

Asistenti budou pracovat ve dvoučlenných hlídkách ve dvousměnném provozu. „Případná úprava pracovní doby bude možná dle aktuální bezpečnostní situace, například v době konání kulturních akcí města trvajících až do nočních hodin,“ přiblížil ředitel městské policie Patrik Pecina s tím, že před nástupem do služby procházejí noví pracovníci nezbytným vstupním školením, kde získají informace o svých právech a povinnostech.