Nejnovější zprávy: Zlín dětem nabídne trochu jiný cirkus V Uherskohradišťské nemocnici se letos narodilo už 560 dětí

Aktuálně

V Otrokovicích vznikne moderní výjezdová základna za 135 milionů korun

Plánované vybudování nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) v Otrokovicích začalo. Slavnostní poklepání základního kamene se uskitečnilo poslední lednový pátek.

Bude se jednat o moderní výjezdovou základnu, která bude odpovídat potřebám zdravotnické záchranné služby v 21. století,“ řekl ředitel ZZS ZK Josef Valenta při slavnostním aktu. Útočiště zde najde zhruba 70 zaměstnanců. Do ostrého provozu by měla být výjezdová základna, která nahradí tu stávající v prostorách Polikliniky Otrokovice, spuštěna počátkem roku 2024.

Rozpočet jedné z největších investičních akcí ZZS ZK posledních let je naplánován na 135 milionů korun. Na financování se bude podílet 50 miliony korun Zlínský kraj, zřizovatel ZZS ZK, a 85 miliony korun Evropská unie prostřednictvím dotačního programu. Ve výběrovém řízení uspěla a zhotovitelem zakázky je stavební společnost MANAG, a.s.

„Stávající prostory otrokovické výjezdové základny jsou zcela nevyhovující. Nenabízí dostatek místa pro skladování materiálu, léků i zaparkovaných sanitních vozů. Nepřijatelné jsou i z hlediska organizačního uspořádání či zázemí pro posádky,“ uvedl ředitel ZZS ZK Josef Valenta. „Na nové výjezdové základně bude nonstop provoz tří výjezdových skupin,“ upřesnil ředitel Valenta.

„Vybudování nové výjezdové základny v plné míře podporujeme a jsme rádi, že zde vznikne kvalitní zázemí pro záchranáře, ve kterém najdou odpovídající podmínky pro výkon své práce. Jde o další krok k rychlé a dostupné zdravotní péči v kraji,“ zmínila starostka města Otrokovice Hana Večerková.

„Zdravotnická záchranná služba odvádí dlouhodobě skvělou a spolehlivou práci pro naše občany. Záchranáři jsou vždy tam, kde je potřeba. S tím musí jít ruku v ruce i kvalitní zázemí jak v rámci vybavenosti technikou, tak pokud jde o budování výjezdových základen, což je dlouhodobá politika Zlínského kraje. Na tu navazujeme díky zásadní finanční pomoci z fondů EU, konkrétně z programu REACT-EU, která doplnila rozpočet Zlínského kraje. Věřím, že nové prostory výjezdové základny záchranné služby v Otrokovicích budou brzy našim záchranářům dobře sloužit,“ uvedla náměstkyně hejtmana zodpovědná za zdravotnictví v kraji Olga Sehnalová.

Co do své polohy patří otrokovická základna mezi ty strategicky velmi významné. Nachází se na křižovatce hned tří z pěti oblastí ZZS ZK. Jedná se o oblasti Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště. I z toho důvodu zde své útočiště najde také biohazard tým, který je určen pro zvládnutí zásahu u pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc.

Základna vznikne na ulici U Letiště přebudováním tří objektů ve vlastnictví Zlínského kraje. Dříve byly využívány jako učebny a dílny Střední průmyslové školy Otrokovice. Stanice se tak bude nacházet v bezprostřední blízkosti rizikové průmyslové výroby a poblíž napojení na dálnici.

Výjezdová základna bude sestávat ze tří objektů. Hlavní budova bude sloužit jako zázemí pro výjezdové skupiny. V druhém objektu se bude nacházet místo pro výcvik a školení řidičů, skladovací prostory zdravotnického a dalšího materiálu pro mimořádné události a hromadná neštěstí, sklad pneumatik a servisní prostor pro automobily. A konečně třetí objekt budou tvořit garáže pro sanitní vozy, myčka, sklady léků, zdravotnického materiálu a dezinfekce, víceúčelový prostor pro biohazard tým a sklad nebezpečného odpadu.

V rámci přestavby bude na objektech vytvořen nový obvodový plášť, takzvaná provětrávaná fasáda s tepelnou izolací. Vnější plášť bude z plechových kazet s barevnou povrchovou úpravou. Budovy dostanou novou střechu i podlahy. Uvnitř objektů dojde k úpravám, při kterých vzniknou nové zděné příčky, budou položeny podlahy a vzniknou nové podhledy. V rámci přestavby bude nainstalována nová vzduchotechnika, rozvody zdravotechnických instalací, elektroinstalace atd. Také bude vybudováno parkoviště pro 20 aut.

ZZS ZK je organizačně členěna do pěti oblastí – Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Valašské Meziříčí. Celkem 16 výjezdových základen se nachází na strategických místech tak, aby zabezpečily dostupnost přednemocniční neodkladné péče v co nejkratším čase.

Lenka Vaculová s využitím tiskové zprávy Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.