Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Aktuálně

Uherské Hradiště hostí vědecké kapacity, diskutují o pandemii i vzniku tornád

Mezinárodní konference s názvem Krizové řízení a řešení krizových situací, pro kterou se vžila zkratka CrisCon, se v těchto dnech koná v Uherské Hradišti 8. a 9. září 2021


Autor: UTB Zlín

Hrozí na našem území častější tornáda, jak funguje ve městech a obcích řízení v době krize a jak ovlivnila pandemie COVID – 19 společnost? O těchto a dalších tématech bude v Uherském Hradišti diskutovat více než sto odborníků z nejrůznějších oblastí. Mimo jiné ze Správy státních hmotných rezerv, hasičských záchranných sborů z celé České republiky, Akademie ozbrojených sil v Liptovském Mikuláši, potažmo z krajských a městských úřadů.

Tématy konference budou například logistika během krize, ochrana obyvatelstva nebo environmentální bezpečnost. Hovořit se bude také o pandemii COVID – 19 či hrozbě tornád na našem území.

„Právě příspěvkům se zaměřením na výskyt tornáda na území České republiky a pandemie COVID-19 by se měl věnovat celý středeční program, který plánujeme pojmout jako společné plenární zasedání. Odděleným jednáním v jednotlivých odborných sekcích by měl být věnován čtvrtek,“ informovala předsedkyně organizačního výboru Kateřina Víchová.

„Zvláště nás potěšila registrace Pavla Zahradníčka z Akademie věd ČR, který začne středeční program na téma „Současná a budoucí změna klimatu“. Následovat bude Milan Šálek, který přiblíží fyzikální podstatu tornáda a (ne)možnosti včasné detekce a charakter minimalizace škod při podobném jevu z hlediska současné i budoucí meteorologie,“ popisuje Zuzana Tučková, děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení.

„Poté se přeneseme již do oblasti krizového řízení a dozvíme se, jak se na Hodonínsku a Břeclavsku s událostí takového rozsahu vypořádávají. Zajímavých příspěvků na aktuální témata je však již nyní přihlášeno mnohem více. V odpoledním zasedání nebude opomenuta ani stále probíhající pandemie COVID-19 a očkování,“ doplnila děkanka Zuzana Tučková.

Organizátoři konference se snaží každoročně přinášet nové trendy v oblasti vzdělávání krizového řízení, nejinak tomu bude i letos. „Je nám ctí, že právě při konání jubilejního desátého ročníku konference CrisCon můžeme účastníky informovat o novém vzdělávacím programu pro úředníky a zaměstnance, kteří se podílejí na zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení,“ dodává Zuzana Tučková.

Hlavním organizátorem konference je Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) společně s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.