Nejnovější zprávy: Kam vyrazit v úmorném vedru? Přehrada nebo koupaliště v Pozlovicích to jistí ​Čtvrt milionu kostek na jednom místě: ve Zlíně se otevře výstava a herna Lego®

Aktuálně

U luhačovické přehrady nacvičovali systém nouzového zásobování pitnou vodou

Ověřit systém nouzového zásobování pitnou vodou při řešení mimořádných událostí a krizových situací je smyslem součinnostního cvičení Voda 2022, které se konalo 6. a 7. září na břehu vodní nádrže Luhačovice.


Autor: Zlínský kraj

Cvičení organizuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje.

„Vítám, že se u nás ve Zlínském kraji koná toto cvičení spojené s odborným školením, díky němuž budeme všichni v území lépe připraveni na případné krizové situace, které mohou nastat v souvislosti s nedostatkem pitné vody. Zajistit do budoucna dostatek vody pro obyvatele kraje je jednou z našich priorit. Významným krokem vpřed je v tomto ohledu projekt vodní nádrže Vlachovice, který aktuálně chystá Povodí Moravy a na jehož přípravě intenzivně spolupracujeme,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Během cvičení byly k úpravě surové vody z přehrady použity dvě mobilní úpravny vody VIWA 5 HLS. Úpravny, kterými disponuje Správa státních hmotných rezerv, lze použít při akutním nedostatku pitné vody pro obyvatelstvo způsobené kontaminací povrchových zdrojů pitné vody (například v důsledku rozsáhlých povodní) nebo vlivem sucha. Za hodinu jsou schopny upravit až 5 tisíc litrů vody. Jejich velkou výhodou je, že v případě potřeby mohou fungovat nepřetržitě, pro svůj provoz nepotřebují technologické přestávky. Vodu z úpravny lze ihned používat pro užitkové účely, jako vodu pitnou až po cca 7 dnech, po nezbytných chemických rozborech potvrzujících její zdravotní nezávadnost.

Na cvičení byla prezentována také další technika z pohotovostních zásob resortu zemědělství sloužící k nouzovému zásobování pitnou vodou, například nosič kontejneru nebo elektrocentrála.

V rámci cvičení se uskutečnilo i školení pro odbornou obsluhu mobilních úpraven vody. Zúčastnili se jej pracovníci obcí s rozšířenou působností z oblasti krizového řízení a vodohospodářství, pracovníci úpraven vody či zástupci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a dobrovolných hasičů.

„Vodní nádrž Luhačovice je jedním z nejvýznamnějším zdrojů pitné vody v našem kraji. Jsem proto velmi ráda, že se toto cvičení organizuje právě zde. Před zhruba deseti lety prošla luhačovická přehrada rozsáhlým a náročným čištěním, během něhož z ní vodohospodáři vytěžili více než 295 000 metrů krychlových sedimentů,“ připomněla Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana, zodpovědná za oblast životního prostředí.