Nejnovější zprávy: Robert Goláň svými snímky promlouvá s lidmi na okraji Studenti mapují vizuální smog v ulicích Valašského Meziříčí

Byznys

TES Vsetín drží odkaz Josefa Sousedíka celé století

Sto let na trhu. Sklady hotových výrobků? Katalog nabízených výrobků? Kdepak. Nic takového v TESu Vsetín nemají. Společnost posílá do světa výhradně Zakázky “ušité na míru”. Podle přání zákazníků.


Autor: Dalibor Glück, archiv TES Vsetín

Když v roce 1919 spustil asi nejznámější vsetínský rodák a patriot Josef Sousedík výrobu elektrických točivých strojů, netušil, že jeho odkaz bude živý ještě sto let poté.

TES Vsetín přežil válečné období, nadvládu impéria Sovětského svazu, pád železné opony, přechod na standardy západní ekonomiky a byznysu. I po sto letech je firma v kondici zdatného mladíka.

„Století je na prověření životaschopnosti firmy dlouhá doba. Unikátní je, že od založení pracujeme stále ve stejném oboru,“ říká v rozhovoru pro Magazín PATRIOT obchodní ředitel společnosti Tomáš Pavlica. Věří, že budoucí generace oslaví i 200. výročí.

Společnost vznikla na základech firmy MEZ Vsetín. Jak se z MEZu stal úspěšný TES?

Po privatizaci v roce 1995 se společnost musela vyrovnat se změnou trhu. Hlavní odbytiště tehdy měla na Východě, zejména v Rusku a bývalých státech Sovětského svazu. Tyto země však ustoupily do pozadí a společnost se musela přeorientovat na trhy západní Evropy. Nebylo to jednoduché, ale díky kvalitním a zkušeným zaměstnancům se složitý transfer k západním standardům povedl.

Co bylo na tomto přerodu nejtěžší?

Na začátku devadesátých let kontakty směrem na Západ nikdo neměl, museli jsme najít zcela nové zákazníky. Museli jsme je přesvědčit je o tom, že i firma z východní Evropy může dodávat kvalitní výrobky. Bylo nutné najít nový výrobní směr, o elektrické točivé stroje, které jsme dodávali do Ruska, Západ zájem neměl. Volbou byla vodní energetika, konkrétně výroby generátorů pro malé vodní elektrárny. A to je náš hlavní byznys z hlediska výroby vlastních strojů dodnes.

Nicméně požadavky klientů a trhu jsou nepochybně zcela odlišné, náročnější než před lety…

Pořád se pohybujeme v oblasti elektrických točivých strojů, protože to je klíčová kompetence, kterou TES od roku 1919 má. Ano, požadavky našich zákazníků jsou zcela jiné, specifické, proto se i naši zaměstnanci museli přeorientovat na jiný styl práce a jiný způsob zpracování požadavků. To bylo asi to nejtěžší.

Který váš produkt je nejprodávanější?

Klíčové jsou pro nás generátory pro malé vodní elektrárny. Jejich výrobu TES odstartoval po roce 1995, tedy hned po privatizaci. Zpočátku jsme pouze dodávali díly pro jiné výrobce, až později jsme začali vyrábět vlastní řadu generátorů pro malé vodní elektrárny dle vlastního konstrukčního řešení. Nyní již dodáváme tyto stroje téměř do celého světa.

Produkce TESu však není jen o generátorech...

Vyrábíme komponenty pro elektrické točivé stroje, které dodáváme předním světovým výrobcům generátorů a motorů. Naše přednost spočívá v tom, že máme široký rozsah poskytovaných technologií – od dělení materiálů přes další oblasti, jako je svařování, lisování, obrábění, navíjení, impregnaci až po montáž či zkoušení strojů.

Jak moc aktivní jste na poli automatizace, robotizace? Tímto směrem se dnes ubírá řada strojírenských firem.

To je třetí oblast našeho portfolia činností. Vyrábíme automatické linky, rozvaděče a jednoúčelové stroje. Jsme rádi, že v tomto oboru spolupracujeme s největším českým výrobcem osobních vozů, potažmo s celým jeho koncernem. Robotizace a průmysl 4.0 je jedním z našich nosných programů.

Používáte pro své motory a generátory také technologii permanentních magnetů. Co si pod tímto pojmem má představit laik?

Jde o to, že klasický rotor používá vodič, my jej nahradíme permanentními magnety, není potřeba budiče. Hlavní výhodou je lepší účinnost stroje, lepší poměr výkon versus velikost. Stroje jsou díky tomu více kompaktní, lehčí a především menší. Tím pádem snadněji instalovatelné. To je důležité pro naše zákazníky, protože čím jsou váha a rozměry stroje větší, tím vyšší jsou náklady na jeho instalaci.

Lze uvést nějaký konkrétní příklad využití v praxi?

Tuto technologii jsme například dodali se čtyřmi motory, které slouží jako hlavní pohon výletní lodi pro přepravu turistů z Chile do Antarktidy. To je něco, na co jsme opravdu hrdí, co se nám povedlo a máme z toho radost.

Takže i díky této zakázce budete na všech kontinentech?

Vlastně ano. Loď odveze pasažéry do Antarktidy a zpět, tedy svým způsobem budou naše výrobky i v Antarktidě (smích).

Jaký největší generátor u vás vznikl a kam zamířil?

Tuto otázku bych rozdělil na dvě oblasti – největší generátor z hlediska výkonu a ten nejrozměrnější. V obou případech jsou naše rekordní generátory instalovány v Kanadě. Ten nejvýkonnější dosahuje 14,6 MVA; dodali jsme dva kusy a oba pracují nedaleko Vancouveru. Největší generátor z hlediska rozměrů putoval do Ontaria. Má přes pět metrů v průměru a váhu 95 tun. Kromě generátorů jsme také dodali motor pro těžební účely do Ruska, jehož průměr byl přes pět metrů.

Co bývá hlavním impulsem inovací? Podílí se na změnách a novinkách i klienti?

Jsme stoprocentně zákaznicky orientovanou firmou. Inovace jsou tedy motivované zákazníky, ti dávají první impulz, jejich potřeby si žádají specifická řešení. Samozřejmě ale musíme držet krok s trendy na trhu, chceme nabízet nejlepší a nejefektivnější řešení. Logicky musíme vyvíjet i vlastní inovace.

Na čem konkrétně tedy vaši vývojáři aktuálně pracují?

Jsou to dva velké projekty. Prvním jsou práce na konstrukci a technologii pro synchronní generátory s permanentními magnety nové generace. Tyto stroje jsou velmi perspektivním odvětvím trhu, což v posledních letech dokládá neustále rostoucí poptávka. Výsledkem bude rozšíření nabídky o nové typy strojů a nabídnutí zcela nové technologie umožňující sběr dat z rotorů těchto strojů.

A druhý projekt?

Tím je výzkum a vývoj v oblasti přechodu technologii vinutí vysokonapěťových generátorů ze současného systému ResinRich na systém Global VPI. Pokud budeme schopni splnit všechny podmínky nutné pro používání technologie GVPI, dokážeme optimalizovat naše stroje směrem k lehčím, menším a efektivnějším řešením, než je tomu nyní.

Jaké máte vize směrem k blízké budoucnosti?

Příští rok bychom rádi zahájili víceletý projekt “Chytrý ložiskový domek pro aplikace u generátoru vodní turbíny”. Cílem je vyvinout novou generaci ložiskového uzlu pro uložení rotoru generátoru vodní turbíny, který bude vykazovat vyšší účinnost díky optimalizované metodě uložení, chlazení a cíleného pasivního způsobu mazání.

Jedním ze zásadních témat poslední doby je úspora energií. Řešíte požadavky i v této oblasti?

Energetickou úspornost řešíme permanentně. Naši zákazníci chtějí mít stroje s vyšší účinností, žádají menší produkty s vyšším výkonem. A tím vlastně šetříme energii. Jsme hrdí na to, že náš produkt vyrábí energii z obnovitelných zdrojů. Dodáváme generátory nejen pro vodu, ale také komponenty pro větrné elektrárny. Přispíváme tím i k ochraně životního prostředí. Na to jsme pyšní.

Kam se TES může posunout v horizontu několika příštích let?

Rádi bychom rozšířili náš tržní podíl na již etablovaných trzích a zároveň pronikli trvale na východní trhy. Rozšíříme působnost do dalších průmyslových oblastí – parní a plynové turbíny, jaderný a těžební průmysl. Věřím, že budeme mít spokojené zákazníky, spokojené zaměstnance, dlouhodobou perspektivu. Věřím, že budoucí generace, které přijdou po nás, budou moci za sto let oslavit další kulaté výročí naší firmy.

TES Vsetín

 • Přední evropský výrobce zakázkových generátorů, motorů, pohonů a dalších elektrických strojů a jejich systémových komponentů.
 • Firmu v roce 1919 založil Josef Sousedík – významný vynálezce a držitel několika desítek patentů v oblasti elektrických točivých strojů.
 • Až osmdesát procent produkce společnosti míří do zahraničí.
 • Produkty TESu jsou známé prakticky na všech kontinentech světa, snad vyjma Austrálie.
 • Hlavním trhem je dlouhodobě Evropa, klíčové exportní země jsou Německo, Rakousko, Norsko, Finsko, Švédsko, Švýcarsko a Itálie.
 • TES Vsetín má tři hlavní oblasti produkce: 1) Generátory pro malé vodní elektrárny a asynchronní motory do hutního průmyslu, 2) Stroje pro průmyslovou automatizaci a robotizaci, 3) Komponenty pro elektrické točivé stroje, dodávané předním světovým výrobcům generátorů a motorů.
 • Společnost v současné době zaměstnává 500 lidí.
 • Roční obrat osahuje 1,5 miliardy korun.

Plán Investic

TES Vsetín plánuje investice do výroby ve výši čtyřiceti milionů korun. Podrobnosti popisuje výrobní ředitel Zdeněk Pfeiler.

 • 20 milionů - CNC frézovací a vyvrtávací stroj s výsuvným smykadlem a výsuvným pracovním vřetenem.
 • 15 milionů - nový vysoce výkonný horizontální obráběcí stroj - vhodný pro nejnáročnější operace, které vyžadují přesné vrtání, řezání závitů, karuselování nebo frézovaní. Tento stroj bude mít automatickou výměnu technologických palet, nástrojů, zvláštní příslušenství a řadu dalších doplňků, které uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků. Tento „multi-tasking“ stroj bude vhodný jak pro kusovou, tak i sériovou výrobu.
 • 4 miliony - nový obšívací stroj NIDE pro obšívání čel vinutí u menších statorů. Výhodou oboustranné obšívačky je šití obou čel najednou v horizontální poloze, což přinese nezanedbatelné zvýšení produkce.

Historie společnosti

 • 1919 Ve Vsackých novinách oznamuje Josef Sousedík otevření elektrotechnického a strojního závodu v bývalé pile stavitele Rudolfa Londina ve Vsetíně-Trávníkách.
 • 1920 Josef Sousedík ohlašuje svůj první patent na automatický spouštěč, o rok později patent na třífázový generátor s vlastním buzením. V následujících letech přihlašuje celkem 58 patentů na území Československa a dalších 163 v zahraničí.
 • 1927 Je vybudována vlastní slévárna s modelárnou a zahájen provoz v nově postavené soustružně. Zde se vyrábějí stejnosměrné stroje, později i střídavé synchronní generátory a asynchronní motory s kotvou nakrátko.
 • 1934 Podnik má již kolem 200 zaměstnanců. Dopadá na něj světová hospodářská krize a majetek J. Sousedíka je převeden do vlastnictví podniku Ringhoffer-Tatra.
 • 1945 K dalšímu rozvoji dochází pod značkou MEZ Vsetín, který později patří do holdingu ZSE Praha. Většina produktů je po celou dobu exportována do SSSR.
 • 1994 Podnik je privatizován a je založena společnost TES VSETÍN s.r.o.
 • 2002 TES představuje vertikální a horizontální generátory pro malé vodní elektrárny. Synchronní provedení se vyrábí ve výkonech do 3 MW, asynchronní do 1 MW. Poprvé se objevují výrobky pro obnovitelné zdroje energie.
 • 2010 TES představuje generátor pro větrné elektrárny. V oblasti generátorů pro vodní elektrárny se stává jedničkou na evropském trhu.
 • 2011 TES se dostává do portfolia globálního investora Advent International.
 • 2012 Fúze s firmou MEZSERVIS, známým výrobcem kompletních elektrických pohonů, zkušebních stanovišť, rozvaděčů a průmyslové automatizace.
 • 2019 TES se dostává do portfolia finanční skupiny ARX