Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Aktuálně

​Řidiče ve Zlíně čekají dopravní komplikace kvůli rekonstrukci Benešova nábřeží a ulice Podvesná VI

S dopravními komplikacemi musí od poloviny září počítat řidiči ve Zlíně. Silničáři budou rekonstruovat Benešovo nábřeží a ulici Podvesná VI.


Autor: Město Zlín

Na Benešově nábřeží bude v září a v říjnu povolen pouze jednosměrný provoz vozidel v jednom jízdním pruhu, a to ve směru od křižovatky s ulicí Podvesná VI po křižovatku s ulicí Dlouhá.

V opačném směru budou automobily používat objízdnou trasu přes Kvítkovou ulici. Na Podvesné VI se bude pracovat až do konce listopadu, ale na komunikaci budou mít silničáři jen pracovní místa a provoz vozidel zůstane zachován v obou směrech. Chodci budou mít na Podvesné VI k dispozici chodník střídavě jen po jedné straně vozovky. V obou rekonstruovaných úsecích se počítá též s krátkými víkendovými úplnými uzavírkami pro pokládku nových živičných koberců. Dočasná omezení se budou týkat rovněž vjezdů na parkovací místa podél obou ulic.

„Benešovo nábřeží a ulice Podvesná VI jsou důležité a hojně využívané místní komunikace, po kterých denně projíždějí také autobusy MHD. Naposledy se rekonstruovaly někdy v minulém století. Jejich životnost již skončila. Motoristé, kteří tyto trasy využívají, i obyvatelé okolní zástavby si zaslouží jejich obnovu,“ sdělil Michal Čížek.

Důležité termíny uzavírek mohou být upraveny v závislosti na postupu prací a na počasí. Informování obyvatel o úplných uzavírkách zajistí formou letáků zhotovitel stavby.

Důležité termíny:

Benešovo nábřeží:

Jednosměrný provoz od Podvesné VI ve směru na ulici Dlouhá 15. 9. – 22. 10. 2021

Celková uzavírka z důvodu frézování 24. - 26. 9. 2021 (vjezd rezidentům umožněn)

Celková uzavírka z důvodu pokládky živice 15. - 18. 10. 2021 (zákaz vjezdu všem motorovym vozidlům)

Podvesná VI:

Uzavírka chodníku vlevo ve směru od Dřevnice 14.9. – 15. 10. 2021

Uzavírka chodníku vpravo ve směru od Dřevnice 18.10. – 24. 11. 2021

Úplná uzavírka z důvodu frézování komunikace 19. - 21. 11. 2021

Úplná uzavírka komunikace z důvodu pokládky živice 26. - 28. 11. 2021 (chodníky v provozu)

„Prosíme motoristy o sledování dopravního značení a jeho důsledné dodržování. Přístup k domům bude zajištěn, ale lidé si musí uvědomit, že se budou pohybovat po stavbě, a být mnohem více opatrní,“ zdůraznil Michal Čížek.