Nejnovější zprávy: Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030 Ostrožská jezera lákají k rekreaci a koupání. Jsou ale zdrojem pitné vody

Byznys

Radnice ve Vsetíně ruší podnikatelský inkubátor na Maštaliskách. Je ztrátový

V historické budově Maštalisek končí Agentura pro ekonomický rozvoj nazývaná podnikatelský inkubátor. Radnice propustila ředitele a převzala chod budovy.


Autor: Město Vsetín

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska (AERV) sidlící v bistorické budově Maštaliska ve Vsetíně vykazuje dlouhodobě finanční ztrátu. Jen za první čtvrtletí tohoto roku činila téměř 200 tisíc korun a dle předpokladů by se mohla vyšplhat až na 800 tisíc korun za rok. Z tohoto důvodu bude agentura zrušena.

Agendu AERV, jejíž činnost spočívá zejména ve správě historické budovy Maštalisek, pak převezme odbor správy majetku, investic a strategického rozvoje radnice. Ředitel agentury Tomáš Pifka odchází na základě dohody ze své funkce, ostatním zaměstnancům bude nabídnuta jiná práce.

Agentura byla založena městem Vsetín v roce 2005 za účelem získání dotací pro obnovu chátrajících Maštalisek. Díky dotaci ve výši 78 miliónů korun (celková částka za rekonstrukci se pohybovala ve výši 104,7 miliónu korun a byla dofinancována úvěrem, který město splácelo od roku 2012) byl historický objekt generálně zrekonstruován a kvůli podmínkám dotačních orgánů byl dosud ponechán ve správě AERV, která zde mimo jiné spravovala pronájmy prostor a kanceláří. Podmínky udržitelnosti dotace však budou ke druhému pololetí tohoto roku naplněny a objekt Maštalisek přejde pod správu města.

"Provoz Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska byl dotován městem, a to částkou 2,591 milionu korun ročně. Její ředitel pak požádal město o navýšení dotace o milion korun za rok, což s ohledem na její ztrátovost nedává ekonomický smysl, a to je důvod jejího zrušení,“ vysvětlil starosta Jiří Čunek.