Nejnovější zprávy: VODNICE Baťovka bude mít do dvou let novou porodnici. Stavba přijde na více jak 1,5 miliardy korun

Aktuálně

​Nový most do Průmyslové zóny Příluky se otevře a změní dopravní režim v lokalitě a okolí

Řidiči pozor! Koncem druhého prosincového týdne je plánováno otevření nového silničního napojení na Průmyslovou zónu Příluky. Ve stejný den je plánováno také uzavření starého mostu za železniční tratí. S otevřením nového mostu souvisí řada dopravních novinek včetně dočasných změn, omezení a objížděk.


Autor: Město Zlín

V rámci otevření nového silničního mostu, jakožto nového napojení do Průmyslové zóny Příluky, je také plánováno uzavření starého mostu u železniční trati z důvodu jeho demolice. Na stejném místě bude vybudována lávka pro pěší a cyklisty. Než bude tato nová lávka vybudována, budou chodci a cyklisté moci využívat provizorní lávku umístěnou vedle původního mostu. Uzavření starého mostu a otevření nového silničního napojení na Průmyslovou zónu Příluky na hlavní silniční tepnu I/49 bude obnášet řadu dopravních novinek včetně dočasných změn, omezení a objížděk viz obrázky níže.

Nejdůležitější informace k dopravním úpravám:

Nové silniční napojení - odbočení ze silnice I/49 do Průmyslové zóny a stejně tak z Průmyslové zóny na I/49 bude bez omezení pro všechna vozidla do všech směrů. Tato křižovatka bude řízena mobilní semaforovou soupravou.

Starý most u železniční tratě - bude uzavřen pro veškerý provoz, nebude možné na něj odbočit z žádného směru ani přes něj přejet.

Křižovatka ul. Pančava a I/49 – stávající semaforová souprava bude vypnuta a provoz bude řešen dopravním značením upravujícím přednost. Tato křižovatka bude mít oproti dosavadnímu stavu následující změny:

oz ul. Pančava nebude možné odbočit vlevo na I/49 směrem na Zlín, ale bude zde přikázaný směr pouze doprava směrem na Vizovice;

oz ul. Pančava nebude možné jet rovně na starý most;

oze silnice I/49 nebude možné odbočit na starý most.

Částečné zjednosměrnění ul. Pekárenská - od ul. Cecilka ve směru ke Krajské nemocnici Tomáše Bati (KNTB) bude zákaz vjezdu. Od křižovatky ul. Pekárenská/Dolní dědina/Peroutkovo nábřeží po ul. Cecilka bude jednosměrný provoz. Toto omezení je dočasné pro odlehčení dopravy kolem KNTB. Příjezd k restauracím Restaurace Přístav a Louis Asian Restaurace Sushi Bar bude možný jak od ul. Pekárenská, tak z ul. Cecilka a z Průmyslové zóny.

Dojde taktéž k instalaci dočasného ostrůvku uprostřed komunikace v místě stávajícího přechodu pro chodce z ul. Pančava, který usnadní přecházení pěších a cyklistů. I přes to je z důvodu bezpečnosti nezbytně nutné, aby řidiči, chodci i cyklisté dbali v tomto místě zvýšené opatrnosti.

Jelikož se stále bude jednat o průjezd stavbou, je nutné, aby řidiči důsledně sledovali dopravní značení v této lokalitě. Úprava místního provozu bude dočasná a její trvání je předpokládá jarních měsíců roku 2023. Průběžné informace o případné změně dopravního režimu budou uvedeny na webových stránkách města Zlína.

Fotogalerie