Nejnovější zprávy: Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030 Ostrožská jezera lákají k rekreaci a koupání. Jsou ale zdrojem pitné vody

Aktuálně

Kraj chce integrovat dopravu a také modernizovat školství

Jaké plány má vedení Zlínského kraje v nejbližších čtyřech letech a na co se chce prioritně zaměřit? Odpovědi má najít veřejnost v Programovém prohlášení, které kraj aktuálně zveřejnil na svém webu.


Autor: Zlínský kraj

Jedná se o stěžejní dokument, jehož součástí je kompletní program na volební období týkající se všech oblastí společenského života „Zlínský kraj chceme rozvíjet jako moderní region, vyznačující se rovností v příležitostech, konkurenceschopnou a prosperující ekonomikou i dynamickým tempem rozvoje. Chceme se stát lídrem republiky," prohlásil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Mezi hlavní cíle, které si nové vedení kraje v následujících letech stanovilo, patří vybudování moderní infrastruktury 21. století, která by vedla k užší spolupráci mezi vzdělávacími objekty, podnikateli a veřejnou sférou. Součástí programového prohlášení je také vytvoření nové koncepce zdravotnictví do roku 2030 nebo dokončení integrace veřejné dopravy včetně zapojení všech městských hromadných doprav v kraji. Modernizace obsahu a způsobu školní výuky nebo podpora navýšení kapacit domovů se zvláštním režimem jsou další body, kterými se dokument zabývá. Nová krajská rada chce rovněž podpořit rozvoj digitálních technologií a podle vyjádření tiskového odboru usilovat o snížení zbytečné byrokracie a zefektivnění práce krajského úřadu.

Kompletní znění programového prohlášení najdou zájemci na webu Zlínského kraje.