Nejnovější zprávy: Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030 Ostrožská jezera lákají k rekreaci a koupání. Jsou ale zdrojem pitné vody

Aktuálně

Městské lázně ve Zlíně dostanou nový bazén. Rekonstrukce přijde na 26 milionů korun

​Historická budova Lázní Zlín má před sebou poslední IV. etapu rekonstrukce. Radnice chce tentokrát zainvestovat do 25metrového bazénu. Obnova plaveckého areálu přijde na bezmála 26 milionů korun. Opravy lázní probíhají postupně od roku 2013.


Autor: Městské lázně Zlín

„Plánovaná čtvrtá etapa rekonstrukce dostala konkrétní podobu, co se týče zhotovitele i termínu zahájení prací. Stavební práce provede akciová společnost Centroprojekt Group, která byla vybrána coby zhotovitel akce v rámci vyhlášené veřejné zakázky. Termín zahájení stavebních prací je stanoven na 21. červen,“ uvedl ředitel zlínských lázní Lubomír Matoušek.

V rámci tříměsíční rekonstrukce dojde k řešení havarijního stavu podhledu bazénové haly, k výměně rozvodů vzduchotechniky a osazení nových osvětlovacích těles. Zásadní úpravou je výměna dožité plastové bazénové folie za nerezový 25metrový plavecký bazén s lepší hydrodynamikou kolování bazénové vody.

V něm se také sníží množství používané bazénové chemie. Podél bazénové vany řemeslníci nově položí bezpečnostní protiskluznou dlažbu a vymění obklady stěn bazénové haly. Ty budou replikou původního vzhledu.

V rámci IV. etapy bude nově vytvořena krycí markýza nad bazénovou galerií jako replika původního a nedochovaného vlnitého podhledu. Částečně se tak do interiérového prostředí haly navrátí původní tvarové řešení této konstrukce.

„K obnově nemovité kulturní památky přistupujeme coby vlastník velmi citlivě a s důrazem na zachování původního vzhledu. Z praktického hlediska pak všechny nové dílčí technické prvky zajistí návštěvníkům příjemnější uživatelský komfort i bezpečnost. Neméně očekávaným přínosem je zlepšení úrovně hygienických podmínek bazénové vody i akustiky v hale,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec.

Celkové opravy objektu probíhají osmým rokem postupně po jednotlivých etapách. Nejprve proběhla rekonstrukce obvodového pláště a střech. Součástí II. a III. etapy prací byla kompletní rekonstrukce a dispoziční úpravy obou podlaží budovy 25metrového bazénu lázní včetně vestavby nového nerezového dětského bazénu. V rámci těchto etap došlo i k vestavbě výtahu pro imobilní osoby. IV. etapou bude dokončena celková rekonstrukce objektu 25metrového bazénu, který byl v roce 2001 zapsán na Státní seznam nemovitých kulturních památek. Tím ale plány města se zvelebováním zlínských lázní nekončí.

„Naším záměrem je doplnění areálu zimních lázní o zábavně-relaxační část, čímž by z lázní vznikl ucelený komplex, jaký nabízí aquaparky. Konkrétně se uvažuje například o protiproudu, masážních lavicích, dětském zábavném bazénku a to přístavbou a rekonstrukcí venkovního bazénu. Studie této dostavby je po konzultacích s památkovou péčí hotová,“ dodal Jiří Korec.

Historie budovy lázní

Budova zimních lázní byla postavena podle návrhu Vladimíra Karfíka v roce 1952 na místě bývalé cihelny. Uvnitř objektu se nachází bazén o rozměrech 25 x 12 m. Na vedlejším pozemku byl v roce 1985 postaven nový velký padesátimetrový bazén, spolu s venkovním bazénem. Obě budovy jsou dnes propojeny krčkem.