Nejnovější zprávy: Kam vyrazit v úmorném vedru? Přehrada nebo koupaliště v Pozlovicích to jistí ​Čtvrt milionu kostek na jednom místě: ve Zlíně se otevře výstava a herna Lego®

Aktuálně

​Město Zlín vyčlenilo byty pro přechodné ubytování uprchlíků

Rada města Zlína rozhodla o vyčlenění bytů pro okamžitou humanitární pomoc v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Byty budou pronajímány prostřednictvím církve či neziskové organizace a poté zlínských zaměstnavatelů.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

„Rada města vyčlenila 50 bytů určených k rekonstrukci pro uprchlíky ukrajinské národnosti či rodinné příslušníky zaměstnanců ukrajinské národnosti zaměstnavatelů s působností ve Zlíně, kterým bylo uděleno speciální dlouhodobé vízum či probíhá řízení o jejich žádosti o toto vízum. Zrekonstruované byty pak budou přidělovány dle pořadníku občanům města Zlína. Aktuálně je nachystáno k předání přibližně 40 bytů,“ sdělila Kateřina Francová, náměstkyně primátora, která má bytovou problematiku ve své gesci.

Další podmínkou je, aby alespoň jedním členem rodiny bylo dítě mladší 18 let. V případech hodných zvláštního zřetele je možné uzavřít smlouvu o výpůjčce, její doba nesmí přesáhnout 29 dnů, přičemž platby spojené s užíváním bytu budou účtovány pouze vypůjčitelům z řad zaměstnavatelů, v případě řádného užívání bytu bude výpůjčka nahrazena nájemní smlouvou. Nájemné bylo stanoveno ve výši 80 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně, v případě bytů na Obecinách ve výši 65 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně. K nájemnému budou hrazeny zálohy na úhradu za plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby.

„Městské byty byly vyčleněny pro překlenutí počátečního a tedy nejtěžšího období pro uprchlíky z Ukrajiny. Smlouvy budou uzavírány maximálně do konce tohoto roku. Další postup bude záviset na dalším vývoji situace,“ doplnil primátor města Jiří Korec.