Nejnovější zprávy: Kroměříž vydala knižního průvodce – v češtině i v angličtině Zbytky z kaprů zaujaly vědce ze zlínské univerzity

Kultura

Manželský pár pomáhá rozvíjet unikátní kroměřížský festival klasické hudby

Hlavní tváří Festivalu Hudební Kroměříž a s ním velmi úzce propojené Letní hudební akademie je sice proslulý dirigent a kroměřížský rodák Tomáš Netopil, neméně důležitou roli v organizaci obou akcí mají ale Ivona a Václav Křivánkovi. Manželé, kteří jsou s hudbou spojení po celá léta.


Autor: Vítek Šmahel

Srpen v Kroměříži patří už pět let v hudbě. Asi během léta nenajdete jiné město, do kterého by se sjelo tolik osobností české klasické hudby i zpěvu. Návštěvu Hané a možnost strávit týden se studenty konzervatoří, vysokých uměleckých škol i dalšími účastníky akademie si nenechají ujít opravdové hvězdy českých koncertních pódií.

Zásluhu na tom mají také ředitel Konzervatoře P. J. Vejvanovského Václav Křivánek a jeho manželka, dlouholetá ředitelka Základní umělecké školy Kroměříž Ivona Křivánková. Před pěti lety právě oni po boku Tomáše Netopila a výkonné ředitelky Jany Kubáčové pomáhali budovat unikátní projekt.

Jste spoluzakladatelé tohoto hudebního festivalu a akademie. Kdy vlastně vznikla myšlenka něco takového uspořádat? Kdo byl úplně původní autor?

Ivona Křivánková: Samozřejmě Tomáš Netopil. Ve svém oboru patří do evropské špičky, má kontakty na špičkové muzikanty, hráče i pěvce. S myšlenkou akademie pro nadané studenty hudby přišel právě on.

Václav Křivánek: Společně s Janou Kubáčovou jsme přemýšleli, jak to celé pojmout. Chtěli jsme jít trochu jinou cestou než jen udělat klasické interpretační kurzy, kterých je v celé republice dost. Jana Kubáčová jako výkonná ředitelka navrhla udělat akademii. Ona je mozek tohoto projektu, dostala nás řádově na vyšší úroveň než mají podobné letní kurzy jinde. Jana projekt řídí, usměrňuje. Společně s Tomášem Netopilem řeší, jak akci oživit, posunout, jak absolventům akademie nabídnout co možná nejlepší servis a náplň.

Jaká je tedy vaše role?

Ivona Křivánková: Coby ředitelé konzervatoře a umělecké školy a také dlouholetí osobní přátelé Tomáše Netopila bylo logické, že jsme byli u prvních momentů zrodu akademie i festivalu.

Václav Křivánek: Bez propojení s konzervatoří i uměleckou školou by samozřejmě dělat takovou akci asi možné nebylo. My máme prostory, cvičebny, učebny, pravidelně řešíme s městem nebo arcibiskupstvím pronájem sálů pro koncerty. Obě naše školní budovy jsou v těsné blízkosti, což se ukazuje jako ohromná výhoda, organizace tak náročného projektu totiž není vůbec jednoduchá.

Mezi lektory jsou opravdová esa české hudby. Za studenty tady pravidelně jezdí např. Kateřina Kněžíková (zpěv), Ivo Kahánek (klavír), Michaela Fukačová (violoncello) nebo Pavel Nikl (viola). Jak se vám daří je do Kroměříže dostat?

Ivona Křivánková: O to se stará Tomáš Netopil. On má neuvěřitelný dar spojovat lidi. Těžko se to popisuje, ale je nesmírně lidský, skvělý muzikant, jemu prostě nikdo neodmítne.

Václav Křivánek: Hudebníky, se kterými pracuje, dokáže neuvěřitelně pozitivně ovlivnit. Znám to ze zlínské filharmonie, kde jsem hrál i pod jeho vedením. Každý muzikant pozná pět minut po příchodu dirigenta, co od něho může čekat. A když přijde Tomáš, okamžitě mu patří celý orchestr.

Ivona Křivánková: Takže pokud Tomáš osobnosti osloví, rády přijedou. Jediným limitem je časové vytížení těchto skutečných špiček. Protože i v létě koncertují. Letos se k nám třeba nedostali lektoři a koncertní mistři z České filharmonie, protože soubor vyráží na turné. Ale ochotně je zastoupil jeden z nejunikátnějších koncertních umělců současné generace, francouzsko-ruský houslista a dirigent Fedor Rudin. Většina lektorů se k nám ráda vrací. Opakovaně.

Jak důležitý je festival Hudební Kroměříž i Letní hudební akademie pro město a celý region?

Václav Křivánek: Jezdí k nám slavná a známá jména evropské hudby. Učí u nás studenty, které si vyberou na základě zaslané nahrávky. Hrají na koncertech pro veřejnost. Spousta z nich tady stráví celý týden. Myslím, že pro město je to významná událost. Od města podporu máme, ale nejvíc si vážíme podpory Ministerstva kultury, které dokáže vyhodnotit přínos tohoto jedinečného projektu. Nelze opomenout významnou podporu donátorů a veřejnosti, je pro celý náš tým nesmírně důležitá, velmi si jí vážíme.

Ivona Křivánková: Hudba ke Kroměříži historicky patří. Jezdil sem Leoš Janáček, ve městě je nádherný Arcibiskupský zámek, zahrady. Málokteré město v Česku má takové předpoklady, aby se právě s hudbou propojilo co možná nejvíce a využilo takové akce k propagaci a prezentaci navenek. V tomto směru věřím, že se to bude v příštích letech stále zlepšovat.

Hudební akademie zajímá spíše úzkou část nadaných umělců, ovšem během týdne pořádáte řadu koncertů pro širokou veřejnost. Jak velký zájem o ně mezi lidmi je?

Václav Křivánek: Pro veřejnost jsou otevřené i lektorské hodiny. Na to, jak nejlepší čeští hudebníci předávají zkušenosti mladým, se může přijít podívat kdokoliv. Spousta lidí toho také využívá, na hodiny se chodí dívat žáci a pedagogové základní umělecké školy, konzervatoře a veřejnost. Vidět něco takového je pro ně ohromně inspirující a motivující.

Ivona Křivánková: V neposlední řadě to má velký efekt v tom, že si tímto způsobem vychováváme budoucí publikum koncertů klasické hudby. Koncerty, které dopředu avizujeme, jsou většinou vyprodané, zájem je velký. Chodí místní, ale jezdí k nám i milovníci hudby z celé republiky.

Dokáží se absolventi kroměřížské akademie následně prosazovat v uměleckém světě?

Ivona Křivánková: Skvělých absolventů je celá řada, ono záleží i na věkové kategorii, jak jsou daleko ve svém uměleckém vývoji. Jezdí k nám i ti, kteří už na pódiích koncertují, ale chtějí se zdokonalit.

Václav Křivánek: Letní hudební akademie Kroměříž, to není jen výuka s lektory. Absolventům nabízíme řadu jiných benefitů, chceme rozšířit jejich obzor, lektoři jim radí, jak se mají prezentovat na veřejnosti, jak vystupovat na koncertech, jaké postupy jsou běžné, pokud mají zájem se uplatnit v praxi např. v hudebních tělesech, jak se připravit ke konkurzům atd. Jedním z lektorů je třeba generální ředitel České filharmonie David Mareček, který se svými absolventy probírá principy tvorby a realizace jednotlivých hudebních projektů. Studenti u nás dostávají mnohem víc než jen podněty od špičkových lektorů hudby. V tom je naše velká přidaná hodnota. Na standardních interpretačních kurzech vyučují hudební pedagogové, u nás pracují s absolventy i umělci, kteří sami aktivně koncertují. I v tomto jsme unikátní.

Ivona Křivánková: K výše uvedené otázce jeden konkrétní příklad. Čtyři roky po sobě naši akademii absolvovala slovenská pěvkyně Jarmila Balážová, jezdila na lekce ke Kateřině Kněžíkové. V srpnu vystupovala na festivalu klasické hudby v Salzburgu, kde měla krásné recenze na svou roli Varvary v Janáčkově opeře Káťa Kabanová. Jedinečná zpětná vazba.

Dokážete počet míst v akademii zaplňovat?

Václav Křivánek: Zájem je stabilní. V některých oborech dokonce vyšší než jsme schopni přijmout. V praxi to funguje tak, že nám zájemci zašlou nahrávku a lektoři si sami vyberou, koho na svůj kurz vezmou. Bez problémů naplňujeme housle, zpěv, violoncello i klavír. Přece jen, český hudební svět už ví, že srpnové dny v Kroměříži patří naší akademii.

Ivona Křivánková: V průměru tady máme každoročně sedm desítek až sto účastníků. Větší počet už není možné zvládnout.

Hudbě se věnuje také váš syn Jakub, svého času talentovaný florbalista. Jak moc jste rádi, že si nakonec vybral hudební dráhu?

Václav Křivánek: My jsme ho do ničeho nenutili. Po absolvování povinné školní docházky na kroměřížském gymnáziu a po studiích na ZUŠ Kroměříž přišel s tím, že chce dále studovat housle. Po úspěšně zvládnutých přijímacích zkouškách tedy nastoupil na Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, kde jsem ho následně šest let učil. Dnes studuje v Praze na AMU a dokonce úspěšně vykonal konkurz do Orchestrální akademie České filharmonie, což pro něho je úžasná životní i profesní zkušenost, protože po dobu dvou let získá praxi v jednom z nejlepších hudebních těles v Evropě.

Ivona Křivánková: Jakub je učebnicovým příkladem toho, jak může mladým lidem, kteří přemýšlejí, že by chtěli spojit svoji budoucnost s hudbou, Letní hudební akademie pomoct. Byl pravidelným účastníkem, letos poprvé chyběl.

Má tento projekt ještě prostor a potenciál, kam růst?

Václav Křivánek: To právě aktuálně řešíme a budeme řešit, protože letos slavíme pět let od vzniku a to je důvod se ohlédnout, rekapitulovat. Musíme si říci, co má smysl, co ne, kudy dál. Čekají nás na toto téma velké debaty. Fakt je ten, že letos jsme byli na hraně limitů. Jak prostorových, tak personálních.

Ivona Křivánková: Všichni z organizačního štábu jsme během roku maximálně vytížení. Když bychom měli odpočívat během prázdnin, děláme tuto obrovskou akci. Takže je otázka, jestli třeba pro příští ročníky nezvolíme trochu víc komornější styl. Ale uvidíme.

Ivona Křivánková o Základní umělecké škole Kroměříž

 • Jsme veřejnou školou, naším zřizovatelem je Zlínský kraj.
 • Navazujeme na bohaté tradice hudební školy, která byla založena v roce 1882 při pěveckém spolku Moravan jako první česká hudební škola na Moravě.
 • Jsme jedna z nejstarších hudebních škol ve střední Evropě.
 • Od roku 1988 je naše škola umístěna v pěti vzájemně propojených barokních památkově chráněných domech, jež jsou majetkem města Kroměříž.
 • Jsme vděční za prostory, máme to tady jako stvořené pro tvorbu.
 • Kapacita školy je 1520 žáků. Učí zde osm desítek učitelů.
 • Škola má čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.
 • Naši absolventi se úspěšně uplatňují v praxi, pokračují ve studiích na konzervatořích, vysokých uměleckých školách, pomohli jsme vychovat řadu vynikajících umělců, ale i erudovanou veřejnost.
 • Václav Křivánek o Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského

 • Poskytujeme střední a vyšší vzdělání v oborech Hudba a Zpěv se zaměřením na výuku klasického zpěvu.
 • Výuka zahrnuje hudební nástroje: housle, violu, violoncello, kontrabas, harfu, klavír, varhany, cembalo, flétnu, hoboj, klarinet, fagot, zobcovou flétnu, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, kytaru, akordeon, cimbál a bicí nástroje.
 • Studium na naší konzervatoři je šestileté a končí absolutoriem.
 • Absolventi konzervatoře se v praxi uplatňují především jako orchestrální hráči, umělecko-pedagogičtí pracovníci, sólisté, korepetitoři a jako hudební redaktoři.
 • Naše škola nese jméno asi nejznámějšího hudebníka, který kdy v Kroměříži žil a působil. Vejvanovský se stal postupně symbolem barokní Kroměříže. Celé jeho dílo je uchováno v kroměřížském hudebním archivu.
 • Pro výuku hudby máme ideální prostory. Bývala tady františkánská kolej, takže máme spoustu menších pokojů, což nám vyhovuje. Pro individuální výuku nebo také cvičení máme asi nejvhodnější prostory v zemi.
 • Kapacitu dvě stě studentů máme prakticky pořád zaplněnou.
 • Ivona Křivánková

 • Narodila se v roce 1971.
 • Vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž (klavír), JAMU Brno (cembalo, ve třídě B. M. Willi).
 • Ředitelka ZUŠ Kroměříž, pedagožka Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž (cembalo, komorní hra);
 • Ráda čte, cestuje a lyžuje.
 • Václav Křivánek

 • Narozen v roce 1976.
 • Vystudoval Církevní konzervatoř Kroměříž (housle), Ostravská univerzita (housle, ve třídě V. Kuzníka).
 • Ředitel Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž.
 • Mezi jeho záliby patří vaření, lyžování a jízda na motorce.