Nejnovější zprávy: Robert Goláň svými snímky promlouvá s lidmi na okraji Studenti mapují vizuální smog v ulicích Valašského Meziříčí

Aktuálně

​Křižovatka u technických služeb v Jasenicích změní podobu

Obnovení přechodu pro chodce v lokalitě zvané U Kovárny, ale také stavby autobusových zastávek, které jsou nově nazvány „Vsetín, Jasenice, technické služby“, úpravy komunikace pro chodce i cyklisty nebo vzniku parkoviště se dočkají obyvatelé horní části Luhu a Velkého Skalníku. Stavební práce začnou na jaře.


Autor: Město Vsetín

Přestavbu křižovatky začala radnice zvažovat poté, co musel být z legislativních důvodů zrušen původní přechod pro chodce. „Přechod v minulosti přetínal komunikaci III. třídy, která je v majetku Ředitelství silnic Zlínského kraje. Právě to jej nechalo zrušit s odůvodněním, že vzhledem k nadměrné délce 13,5 metru neodpovídal legislativě,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička s tím, že toto místo je dopravně velmi frekventované, ale lidé zde zároveň potřebují přecházet k zastávce autobusů jedoucích směrem do průmyslového areálu.

Radnice proto nechala zpracovat komplexní projekční řešení celého prostoru, které myslí nejen na bezpečnost chodců, ale i cyklistů. Změní se tak i okolí zmíněné křižovatky, kde budou vybudovány dvě bezbariérové autobusové zastávky se zálivy, z nichž ta na pravé straně při cestě do centra města bude zastřešená.

Stávající chodník nově povede až za objektem zastávky, tedy mimo nástupiště autobusu, a dočká se rozšíření a úprav tak, aby mohl sloužit současně chodcům i cyklistům. Samotná komunikace bude zúžena na sedm metrů a přechod pro chodce se posune oproti původnímu asi 20 metrů výše směrem k Jasenicím. Doplňovat jej bude, stejně jako zastávky, osvětlení. Úprav se dočká i nedaleká odstavná plocha, z níž vznikne regulérní parkoviště s vyznačenými stáními.

„Nové dispozice křižovatky a jejího okolí umožní pohodlné a bezpečné přecházení Jasenické ulice, a to i za snížené viditelnosti, i bezpečný pohyb cyklistů,“ řekl dále Jiří Růžička.

Celkové náklady na stavební práce dosáhnou dle výsledu veřejné soutěže necelých tří milionů korun bez DPH. Náklady města však budou výrazně nižší, neboť na projekt získalo dotaci ve výši 2,4 milionu korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Vítězná firma TM Stav by měla zahájit stavbu na přelomu března a dubna příštího roku, dle vývoje počasí, a dokončit ji do 150 následujících dnů,“ uzavřel starosta.