Nejnovější zprávy: Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030 Ostrožská jezera lákají k rekreaci a koupání. Jsou ale zdrojem pitné vody

Aktuálně

​Karolinka musí dosadit přes 400 dřevin. Kontrola plnění dotace zjistila pochybění

Karolince chybí vysázet přes 400 dřevin z dotačního titulu, který už byl ukončený. Akce proběhla před pěti lety. Nyní městu hrozí krácení dotace, proto se v těchto dnech v určených lokalitách intenzivně vysazuje nová zeleň. I na místech, kde obyvatelé už v minulosti poukazovali na nevhodnost umístění nové zeleně.


Autor: Město Karolinka

V Karolince právě probíhá dovýsadba dřevin v rámci projektu "Revitalizace zeleně v Karolince". Tento projekt, který město realizovalo v minulých letech, byl současným vedením radnice považován za ukončený. Nicméně, kontrola provedená v roce 2023 ze strany Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy odhalila nedostatky – chybí na 400 keřových a několik stromových dřevin.

„Zjištění, že nám schází takový počet dřevin, bylo nemilé překvapení,"přiznává starosta města Libor Ptáček. Po intenzivních jednáních s kontrolními orgány a poskytovatelem dotace se radnici podařilo posunout termín pro doplnění výsadby dřevin. Město tak má šanci splnit podmínky dotačního titulu. „Pokud bychom nesplnili podmínky, hrozí nám krácení dotace a vrácení peněz," dodal starosta.

Nová výsadba se podle vedení města ne vždy setkává s pochopením obyvatel Karolinky. Už před lety totiž upozorňovali na nevhodnost některých lokalit určených spíše pro občanskou obslužnost. Vedení radnice se snaží jednotlivé podněty obyvatel zvážit. Proto starosta Libor Ptáček své spoluobčany vyzývá, aby novou zeleň akceptovali: „Žádáme občany, aby dřeviny ponechali na místě, neničili je a nevytrhávali. Pokud máte k výsadbě připomínky, obraťte se prosím, na vedení města."

Radní Vlastimil Rapant uznává, že k poškozovaní nové zeleně dochází především kvůli v minulém období nedostatečné komunikaci vedení města s občany. „Výsadba nebyla dostatečně konzultována a mnozí občané nebyli informováni. Nedivím se, že jsou naštvaní. Prosíme o pochopení, že lokality jsou určeny z dříve schváleného projektu a musíme dodržet podmínky dotace, nyní s tím bohužel mnoho neuděláme" vysvětluje Rapant. S tím, že konkrétní případy nevhodné výsadby radnice průběžně řeší.