Nejnovější zprávy: Robert Goláň svými snímky promlouvá s lidmi na okraji Studenti mapují vizuální smog v ulicích Valašského Meziříčí

Aktuálně

​Během března vyčistí v Rožnově břehy Bečvy od náletových dřevin

V polovině března budou zahájeny údržbové práce na břehovém porostu Rožnovské Bečvy v Rožnově pod Radhoštěm. Cílem prací je zvýšení bezpečnosti veřejnosti pohybující se v celé délce nábřeží a odstranění dřevin z průtočného profilu toku tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodních.

Ilustrační foto: Soutok Vsetínské a Rožnovské Bečvy
Autor: repro

Údržba břehového porostu bude probíhat v úseku od mostu na ulici Nádražní po most cyklostezky Bečva v Rožnově pod Radhoštěm. V úseku podél silnice I/35 a cyklostezky dojde k odbornému ošetření téměř stovky stromů.

Na základě provedeného dendrologického posudku byl u některých stromů zjištěn špatný zdravotní stav. Stromy jsou napadeny infekcí báze kmene a infekcí kořenového systému. Napadené stromy, které představují riziko pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů, budou odstraněny. Kácení stromů a dřevin bude rozděleno do dvou etap a termín realizace je plánován od poloviny března do konce dubna.

V etapě kácení stromů podél silnice I/35 budou nutná dopravní opatření. V určených úsecích bude na hlavní komunikaci omezena rychlost na 30 km/h. Chodníky pro chodce budou uzavřeny za posledním možným přechodem, kdy bude chodec převeden na druhou/bezpečnou stranu vozovky. V druhé etapě proběhne kácení stromů podél cyklostezky. Realizace bude probíhat za její úplné uzavírky.

Chodci a cyklisté budou využívat jako objízdnou a obchozí trasu Cyrilometodějskou stezku. Současně s údržbou břehového porostu budou odstraněny náletové dřeviny v průtočném profilu. Ty představují riziko během povodní. Správce toku provede náhradní výsadbu za stromy, které budou muset být odstraněny z důvodu špatného zdravotního stavu.