Nejnovější zprávy: Cenu starosty Vsetína získal postižený trenér mládeže Herda Boj s komáry v Otrokovicích nekončí. Letos pokračují v hubení larev

Aktuálně

Akademici ze zlínské univerzity okoštují na pět desítek vzorků slivovice

Na Fakultě technologické (FT) Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně dnes ochutnají na pět desítek vzorků slivovice. Akademický košt se letos koná po pětadvacáté a pořádá ho recesní spolek Námořnická unie ve spolupráci se Společností pro šíření odkazu Albrechta z Valdštejna. Akce začne v 17 hodin.


Autor: UTB Zlín

Slivovice se bude koštovat v prostorách Laboratorního centra Fakulty technologické (budova U15, ul. Vavrečkova 275, Zlín, vedle autobusového nádraží). Do soutěžního klání se může zapojit každý, kdo přihlásí svůj vzorek pálenky v transparentním obalu o objemu půl litru. Jednotlivé vzorky bude hodnotit odborná porota ve složení akademiků nejen z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ale také z České republiky a Slovenska. Koštu se rovněž zúčastní osobnosti z kulturní či průmyslové oblasti a nebudou chybět ani známí koštéři z regionu.

Historicky se jedná o ojedinělou akci v rámci českých vysokých škol a univerzit.„Kde jinde než na Fakultě technologické ve Zlíně, která se mimo jiné zabývá i potravinářstvím, tedy také destilací, hodnotit a degustovat tento nápoj,“říká s úsměvem děkan fakulty Roman Čermák.

O vítězi se rozhoduje během šesti testovacích kol. Vzorků bývá zpravidla kolem padesáti. Počet vzorků musí být sudý, protože se hodnotí tzv. Švýcarským vyřazovacím způsobem známým z šachových turnajů, který je sice složitý, ale zároveň velmi objektivní.

Během koštu připravili pořadatelé pestrý doprovodný program, chybět nebude například přednáška o nejnovějších trendech v oboru lihovarnictví, básnické pásmo absolventů FT či divadelní vystoupení Námořnické unie, spolku studentů a absolventů nejen Fakulty technologické, ale i ostatních fakult UTB ve Zlíně.

Akce je určena pro širokou veřejnost, prostory se otevírají hodinu před zahájením koštu. Více informací na https://kost.ft.utb.cz/.