Nejnovější zprávy: Chemik za objektivem. ​Jan Salač proměnil hobby před pěti lety v profesi Sluneční lázně v Luhačovicích nabízí cvičení ve stylu vzduchoplavby

Sport

Včelaři letos dostanou od kraje peníze také na výsev medonosných rostlin

Jedním milionem korun podpoří v letošním roce Zlínský kraj začínající i stávající včelaře.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

Stejně jako v předchozích letech jim ze svého dotačního programu na podporu včelařství přispěje na pořízení základního i doporučeného vybavení a nově rovněž na nákup osiva nebo sazenic medonosných rostlin.

„Podporu včelařům poskytuje Zlínský kraj již několik let. Přispíváme tím nejen k nárůstu začínajících včelařů a navýšení množství úlů a včelstev u stávajících včelařů, ale pozitivně se to projevuje také na celkové úrovni kvality včelstev v kraji i na snížení výskytu moru včelího plodu,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová, která má ve své gesci oblast zemědělství a životního prostředí.

O dotaci si budou moci zažádat zájmoví včelaři ve věku minimálně 18 let, kteří z tohoto dotačního programu nečerpali finanční prostředky v předchozích dvou letech. Svá včelstva musejí mít umístěna na území Zlínského kraje. Přidělenou podporu ve výši 5 tisíc až 12 tisíc korun budou moci použít jak na nákup základního vybavení (tedy 3 až 6 nástavkových úlů s varroa dnem a 50 až 300 rámkových přířezů nebo rámků), tak na pořízení doporučeného vybavení – například včelařského kuřáku, rojáčku, rozpěráku, včelařského drátku, forem na sbíjení rámků, krmítek, mateří mřížky nebo ochranných pomůcek. Nově je do programu zařazena možnost získat dotace také na nákup osiva nebo sazenic medonosných rostlin, maximálně do výše 2 000 korun. Nesmí se však jednat o invazní druhy.

V loňském roce Zlínský kraj podpořil 111 včelařů celkovou částkou 1,073 milionu korun. Ti si díky tomu mohli mimo jiné zakoupit 470 úlů nebo 18 908 rámečků.

Příjem a registrace žádostí o podporu bude letos probíhat od 24. ledna do 18. února, 12:00 hod. Více informací o vyhlášeném programu je možno najít na webových stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace (https://www.kr-zlinsky.cz/rp08-22-podpora-vcelarstvi-ve-zlinskem-kraji-aktuality-17471.html)