Nejnovější zprávy: Zlín miluje letní kino. Promítat se bude hned na semi místech Masters of Rock ve Vizovicích slaví už 20 let

Společnost

Miroslav Janík získal letošní Cenu města Valašských Klobouk

Už posedmé v řadě udělilo město Valašské Klobouky ocenění významným osobnostem za jejich mimořádný přínos. Letošními nositeli jsou předseda ZO ČSOP Kosenka Miroslav Janík a akademický malíř Zdeněk Matyáš, kterému byla pocta vyjádřena in memoriam. Město udělilo také poděkování Jaroslavu Prokopovi, který prokázal duchapřítomnost v krizové situaci.


Autor: Město Valašské Klobouky, facebook, osobnosti Valašska

„Letošní Ceny města Valašské Klobouky mají jedno společné, a sice téma zdejší přírody, která se v práci a tvorbě obou oceněných promítá. Zdeněk Matyáš, který ve Valašských Kloboukách žil a maloval, zachycoval velmi často okolní krajinu a životní osudy lidí na Valašsku. Miroslav Janík se intenzivně věnuje ochraně přírody a krajiny a vyvíjí v této oblasti celou řadu mimořádných aktivit a projektů.Oba si tak naše uznání právem zaslouží,“ uvedla Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky. Za malíře Zdeňka Matyáše převzala ocenění jeho dcera Tereza Pošvec Matyášová.

Akademický malíř Zdeněk Matyáš (8. 8. 1945 – 8. 4. 2001)

Celý život žil a pracoval ve Valašských Kloboukách. Absolvoval studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a následně na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora akad. mal. Karla Součka, obor portrétní a figurální malby. Zde si osvojil techniku olejomalby a kresbu uhlem. Po studiích se vrátil do svých rodných Valašských Klobouk, kde krátce vyučoval externě na místním gymnáziu a poté i na SUPŠ v Uherském Hradišti. Povolání učitele ho však nenaplňovalo a rozhodnutí věnovat se zcela svobodně malbě a kresbě mu dávalo větší smysl.

Jeho otec Josef Matyáš pocházel ze známé valašskokloboucké rodiny mydlářů. On sám se však stal povozníkem a malý Zdeněk se musel staral o koně, které se tak staly symbolem jeho obrazů. Dílo Zdeňka Matyáše věrně zachycuje životní osudy lidí na Valašsku, promítnuté do drsné valašské krajiny 20. století. Jeho kresby malované uhlem jsou ryze realistické, ať jde o portréty Klobučanů, nebo o zimní pustou krajinu. Hlavními motivy jeho obrazů jsou strom, pole, kůň, chalupa a oráč v baladickém propojení.

Uspořádal více než 25 výstav samostatných a 30 kolektivních v ČR i v zahraničí. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Muzeu umění v Olomouci, Východočeské galerii v Pardubicích a například i ve Státní galerii ve Zlíně. Jeho obrazy jsou umístěny nejen v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí, např. v Holandsku, USA, Kanadě, Rakousku či Slovensku, ale můžete se jimi potěšit i na veřejných místech, například v městské knihovně, v kulturním domě Klobučan či ve smuteční síni ve Valašských Kloboukách nebo v hotelu na Jelenovské.

Mgr. Miroslav Janík (nar. 1948)

Dlouholetý předseda ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky, vedoucí ekoporadny a pozemkového spolku Kosenka. Celý svůj profesní i současný život věnuje ochraně a obnově životního prostředí a krajiny, enviromentálnímu vzdělávání, zachováním kulturních a tradičních hodnot. Je nositelem celé řady ocenění za ochranu přírody a krajiny jižního Valašska, péči o karpatské a louky a rozvoj místního společenství.

Narodil se v Novém Jičíně, vystudoval VUT v Brně, poté matematiku a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě v Ostravě. Působil jako vychovatel a učitel odborných předmětů na Středním odborném učilišti zemědělském ve Valašských Kloboukách. V letech 1975 až 1980 byl členem a předsedou Základní skupiny TISu - Svazu pro ochranu přírody a krajiny ve Valašských Kloboukách, což byla první nestátní organizace ochránců přírody a krajiny v Československu.

Podílel se na záchraně valašských dřevěnic č. 10 a č. 11, postupně budoval základnu ČSOP Kosenka (ekocentrum, ekoporadnu, pozemkový spolek pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka). Po revoluci byl jeden ze zakladatelů Občanského fóra ve Valašských Kloboukách, působil také jako zastupitel města a člen městské rady.

Miroslav Janík zahajoval řadu místních a regionálních environmentálních projektů na principech udržitelnosti komunitní a partnerské spolupráce. Podílel se na stanovení standardů pro program Spolupráce na podporu místních spolků. Pod vedením Kosenky se podařilo zorganizovat první komunitní plánování ve Valašských Kloboukách. Je také jedním ze zakladatelů tradiční kulturní akce Valašský mikulášský jarmek.

Významné jsou jeho aktivity pro zdejší přírodu a krajinu. Díky projektu Místo pro přírodu vznikla první nestátní lesní rezervace Ščúrnica, která je ponechána přirozenému vývoji. V oblasti ochrany přírody Bílých Karpat je pozoruhodná péče o nejcennější lokality Bílé Potoky, Dobšenu nebo Javorůvky, které jsou chráněné pro výskyt orchidejí a dalších významných druhů rostlin a živočichů. Členové ČSOP Kosenka a další dobrovolníci zde už 41 let pořádají tradiční kosení, díky kterému je toto přírodní bohatství uchováváno.

Ing. Jaroslav Prokop

Poděkování města Valašské Klobouky převzal za pohotovou a duchapřítomnou reakci v nebezpečné situaci, do níž se dostal loni na podzim při průjezdu po cyklostezce. Na vyjížďce zjistil, že po pádu stromu došlo k havárii na stožáru vysokého napětí a přes cyklostezku leží kromě stromu také dráty elektrického vedení. K místu ihned přivolal jednotky integrovaného záchranného systému a vyčkal do jejich příjezdu. Během chvíle zpozoroval, že od Brumova přijíždí cyklistka a chystá se překonat strom, který jí leží v cestě. Neměla ovšem nejmenší tušení, že ve stromu jsou zamotané také dráty, které v tu dobu byly stále pod proudem. Jaroslav Prokop ji naštěstí ihned varoval, čímž zabránil hrozícímu ublížení na zdraví či životě.