Nejnovější zprávy: Zlín dětem nabídne trochu jiný cirkus V Uherskohradišťské nemocnici se letos narodilo už 560 dětí

Společnost

Hejtman jednal v Římě a Vatikánu o rozvoji Cyrilometodějské stezky

Zástupci Zlínského kraje jednali v Římě o rozvoji Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, pro niž v loňském roce Zlínský kraj získal certifikaci „Kulturní stezka Rady Evropy“.


Autor: Wikipedie - Wolfgang Stuck/ Zlínský kraj

Představitelé kraje a Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje podepsali v Římě dohodu o spolupráci s bazilikami sv. Klimenta a sv. Praxedy. Mimo to delegace navštívila římskou radnici a setkala se s místostarostou města Říma.

Delegaci Zlínského kraje v čele s hejtmanem Radimem Holišem ve Vatikánu přivítal velvyslanec České republiky při Svatém stolci Václav Kolaja a v Římě pak i velvyslankyně České republiky v Itálii Hana Hubáčková. „Oběma patří velké poděkování za předjednání podpory Zlínského kraje,“ řekl hejtman Radim Holiš. Krajskou delegaci, jejíž členkou byla také ředitelka sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Vojtová, doprovázel za Arcibiskupství olomoucké farář a děkan Děkanátu Valašské Klobouky P. Pavel Macura.

„Zápis Cyrilometodějské stezky do sítě certifikovaných poutních tras je pro Zlínský kraj ohromný úspěch, protože toto uznání je svým významem srovnatelné se zápisem na seznam UNESCO. Teď jsme v Římě jednali o dalším hledání důležitých partnerů pro rozvoj,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš a dodal: „Při hledání zahraničních partnerů, s nimiž postupně vytváříme Cyrilometodějskou stezku, je pro nás velmi důležité otevřít dveře do Říma. Jsem velmi rád, že se nám to podařilo nejen na církevní, ale i politické úrovni,“ uvedl hejtman.

Podpisem dohody v římských bazilikách zástupci Zlínského kraje stvrdili vůli spolupracovat při zachování hmotného i nehmotného dědictví svatých Cyrila a Metoděje pro další generace a při vytváření evropské nabídky kulturní turistiky po cyrilometodějských stopách. „Zlínský kraj a Řím spojuje místo posledního odpočinku obou věrozvěstů. Svatý Cyril je totiž pochován v Římě v bazilice a na území Zlínského kraje je pochován Metoděj. To nás ke vzájemné spolupráci předurčuje,“ vysvětlil hejtman.

Členové delegace jednali druhý den návštěvy na římské radnici s představiteli města, s ředitelkou Českého centra Řím a se zástupci dalších organizací. „Navázali jsme důležité kontakty a tím zahájili spolupráci na projektech v oblastech cestovního ruchu či podnikání. Věřím, že tato zahraniční cesta bude mít pro Zlínský kraj velký přínos,“ dodal hejtman Radim Holiš.

Rada Zlínského kraje schválila na únorovém zasedání spolupráci s dalšími třemi evropskými kulturními stezkami, s nimiž chce kooperovat v rámci programu Interreg Central Europe. Jedná se o stezky Romea Strata, Via Francigena a Via Romea Germanica. V roce 2025 čeká Zlínský kraj recertifikace Cyrilometodějské stezky Radou Evropy. „Tato cesta pro nás znamená začátek práce na recertifikaci,“ doplnil hejtman Radim Holiš.