Nejnovější zprávy: VODNICE Baťovka bude mít do dvou let novou porodnici. Stavba přijde na více jak 1,5 miliardy korun

Společnost

​Zlínští vědci chtějí zlikvidovat plastový odpad z moří a oceánů

Zlínští vědci z Fakulty technologické (FT) Univerzity Tomáše Bati (UTB) chtějí vyčistit znečištěná moře a oceány od plastů. Zapojili se proto do ojedinělého evropského projektu s názvem SEALIVE.


Autor: UTB Zlín

Vědci z Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí Fakulty technologické UTB dlouhodobě zkoumají vlastnosti plastů, které jsou biologicky odbouratelné.

„Problém plastového odpadu je komplikovaný, protože plasty jsou zkrátka skvělé a snad až příliš levné. Je proto třeba neustále hledat, zkoušet a vyhodnocovat možné alternativy,“ říká ředitel ústavu profesor Marek Koutný.

Výsledkem projektu proto mají být ukázková řešení některých typických plastových výrobků. Jedná se hlavně o obaly na potraviny, zemědělské fólie nebo přepravky na ryby, u kterých by měl být vyřešen celý životní cyklus od výroby až po recyklaci, likvidaci či biologický rozklad.

Základní a použitelné biopolymery, které by mohly situaci pozitivně ovlivnit, jsou dnes známy. Jejich širšímu použití však zatím brání kromě ceny také jejich vlastnosti, které zkrátka nejsou ideální pro všechny aplikace.

„Vlastnosti biopolymerů se dají ovlivnit různými aditivy. Musíme ale dávat pozor, aby aditiva neměla negativní vliv na životní prostředí a nebránila přirozenému rozkladu. Proto momentálně hledáme a testujeme použitelnost konkrétních aditiv. Zkoušíme například látky, které se používají u jiných plastů nebo také některé přírodní látky,“ komentuje aktivity na fakultě řešitel projektu Marek Koutný.

Do výzkumů jsou zapojeni také studenti doktorského studia. Nasbírat zkušenosti z aplikovaného výzkumu a zapojit se však mohou v případě zájmu i studenti nižších ročníků.

Do celého projektu je začleněno 24 partnerů z 11 zemí světa. Jedná se hlavně o zástupce průmyslu, aplikovaného výzkumu i neziskových organizací, kteří se dlouhodobě věnují plastům, recyklaci a biopolymerům.

Jejich společný výzkum by měl přinést konkrétní řešení, která pomohou zlepšit problém kontaminace moře i pevniny plasty.

„O celé problematice můžeme dlouze přemýšlet a diskutovat za stolem, spousta věcí se dá i spočítat. Svět kolem nás ale je složitý, takže nezbývá, než věci prostě zkusit, abychom viděli, jak to funguje. Náš projekt je přesně o tom,“ dodává Marek Koutný.